Powiat PłockiPłock

Pieniądze na melioracje. Kto je otrzymał?

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy prawie 1,2 mln zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w subregionie płockim. Wsparcie trafi do 15 spółek wodnych. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

Konserwacja urządzeń melioracyjnych, odmulanie czy wykaszanie dna rowów – to przykłady zadań, które otrzymały dofinansowanie samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

Spółki wodne muszą dbać o stan sprzętu oraz regularnie porządkować rowy melioracyjne. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, ale też w ograniczaniu lokalnych podtopień i zalewania pól. Wsparcie samorządu Mazowsza trafi do 121 spółek wodnych z całego województwa, które otrzymają w sumie ponad 8,7 mln zł. W subregionie płockim dofinansowanie otrzyma 15 spółek wodnych, do których łącznie trafi prawie 1,2 mln zł.

Na terenie powiatu płockiego pieniądze trafią do kilku gmin. Które i na co otrzymały dofinansowanie?

Spółka Wodna Bielsk – konserwacja urządzeń melioracyjnych 94 678,54 zł
Spółka Wodna Radzanowo – konserwacja urządzeń melioracyjnych 70 823,84 zł
Spółka Wodna Mała Wieś – konserwacja urządzeń melioracyjnych 70 476,10 zł
Spółka Wodna Borowiczki – konserwacja urządzeń melioracyjnych 71 713,19 zł
Spółka Wodna Stara Biała – konserwacja urządzeń melioracyjnych 54 150,07 zł
Spółka Wodna Bodzanów – konserwacja urządzeń melioracyjnych 50 581,59 zł
Spółka Wodna Gąbin – prace konserwacyjne polegające na odmuleniu rowów, wykaszanie porostów na rowach na terenie Miasta i Gminy Gąbin oraz naprawa 6 przepustów 38 080,00 zł
Spółka Wodna Drobin – rekultywacja rowów w miejscowości Wrogocin i Setropie, gm. Drobin 95 792,11 zł
Spółka Wodna Łęg – bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnej 37 517,44 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *