sobota, 20 kwietnia 2024
Powiat Płocki

Kolejne jednostki OSP z terenu powiatu płockiego otrzymają dofinansowanie

Ponad 4,4 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi do 439 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza. Decyzją radnych województwa mazowieckiego pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, umundurowania, a także środków ochrony osobistej. To kolejne w tym roku wsparcie dla OSP z Mazowsza. Z pomocy finansowej skorzysta 26 jednostek OSP z subregionu płockiego.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego 439 jednostek OSP z Mazowsza otrzyma m.in. specjalistyczny sprzęt, umundurowanie, środki ochrony indywidualnej, a także wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie. Blisko 366 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego trafi do subregionu płockiego. Dzięki tym pieniądzom sprzęt i wyposażenie otrzyma 26 jednostek OSP z 14 gmin z tego terenu.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, samorząd województwa od lat wspiera strażaków z Mazowsza. 

Każdego roku przeznaczamy środki na zakup samochodów bojowych, remonty i modernizacje strażnic oraz zakup specjalistycznego sprzętu. To już kolejna tegoroczna pomoc dla strażaków. Tym razem aż 439 jednostek OSP z całego Mazowsza otrzyma środki na zakup specjalistycznego sprzętu. Zdecydowaliśmy o dofinansowaniu wszystkich złożonych wniosków.

mówi Struzik

Mazowieckie OSP otrzymały już w tym roku pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego. Dzięki ponad 23,5 mln zł do strażaków z Mazowsza trafi 111 wozów bojowych, a 233 jednostki OSP zmodernizują lub wyremontują strażnice. W sumie w latach 2006-2022 władze Mazowsza na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego, a także robót budowalnych w strażnicach przeznaczyły ponad 144 mln zł.

Lista beneficjentów z subregionu płockiego:

Gmina Bodzanów dla jednostki Nowe Kanigowo i Bodzanów otrzyma po 17 500 zł na wyposażenie niezbędna do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie

Gmina Brudzeń Duży dla jednostki Sikórz otrzyma 1500 zł na środki ochrony indywidualnej strażaka; dla jednostki Bądkowo Kościelne 6000 zł na sprzęt specjalistyczny, dla jednostki w Siecieniu 12 100 zł na sprzęt specjalistyczny, wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie, jednostka w Sobowie otrzyma 15000 zł na sprzęt specjalistyczny

Gmina Bulkowo dla jednostek w Nowych Łubkach i Blichowie otrzyma po 4 500 zł na środki ochrony indywidualnej strażaka

Miasto i Gmina Drobin dla jednostki w Drobinie otrzyma 1500 zł na sprzęt specjalistyczny

Płock dla jednostki w Trzepowie otrzyma 20 000 zł na sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka, natomiast jednostka w Borowiczkach otrzyma 4000 zł na środki ochrony indywidualnej strażaka

Gmina Radzanowo dla jednostek w Radzanowie, Woźnikach i Rogozinie otrzyma po 13 250 zł na środki ochrony indywidualnej strażaka

Gmina Słupno dla jednostki w Słupnie otrzyma 40 000 zł na sprzęt specjalistyczny

Gmina Stara Biała dla jednostki w Starej Białej otrzyma 40 000 zł na sprzęt specjalistyczny

Gmina Staroźreby dla jednostki Staroźreby otrzyma 40 000 zł na sprzęt specjalistyczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *