poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Powiat Płocki

Gminy powiatu płockiego z dofinansowaniem na przewóz osób

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński podpisał łącznie 14 umów z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na ich mocy samorządy otrzymają dopłatę o łącznej wysokości ponad 1,2 mln zł na uruchomienie 38 połączeń lokalnych o łącznej długości 848,4 km. Są wśród nich gminy powiatu płockiego.

W 2019 r. zapadła strategiczna decyzja rządu, aby powołać Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, który ma na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Ma on na celu zwiększenie integracji społecznej i ekonomicznej naszego województwa. Dąży do tego, aby, niezależnie, gdzie kto mieszka, czy w małej gminie, małej miejscowości, małej wsi, czy w większym mieście, miał możliwość korzystania z komunikacji autobusowej w taki sposób, w takim natężeniu, aby ten rozkład jazdy był tak skonstruowany, aby każdy mógł dojechać do pracy, do szkoły, w inne miejsca, odwiedzać znajomych. W tym roku przeznaczyliśmy na ten fundusz 108 milionów złotych, które przekłada się na 923 linie komunikacyjne, które swoją długością obejmują 29,5 tysiąca km na całym Mazowszu. W 2019 r. było tylko 33 organizatorów, gdy rozpoczęliśmy ten proces w województwie mazowieckim. Dzisiaj, gdy mamy rok 2023, takich organizatorów jest już 118. To pokazuje jak przez ten czas, przez te cztery lata, ten program okazał się sukcesem. 

– powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 14 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 1 284 763,57 . Środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 38 lokalnych połączeń, o łącznej długości 848,4 km. Dofinansowanie trafiło do także do gmin powiatu płockiego. Są to:

  • Gminy Stara Biała trafi dopłata w wysokości 81 648,00 zł na uruchomienie 5 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 70,4 km,
  • Gminy Bodzanów trafi dopłata w wysokości 44 784,00 zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 31,1 km,
  • Gminy Gąbin trafi dopłata w wysokości 23 328,00 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 16,2 km,

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *