Gospodarka i społeczeństwo

Od czego zależy wysokość alimentów zasądzanych na dziecko?

Alimenty to obowiązkowe świadczenia na rzecz najbliższych członków rodziny, najczęściej dziecka, które mają dostarczać uprawnionemu do ich otrzymywania środków utrzymania i wychowania. Obecnie w prawie nie ma limitu wieku, do którego alimenty mogą obowiązywać. Konieczność płacenia alimentów istnieje do momentu, gdy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W pierwszej kolejności do świadczeń alimentacyjnych obowiązani są rodzice, a w dalszej kolejności dalsi krewni. Najczęściej alimenty płacone są w pieniądzu, co miesiąc w stałej kwocie. Dziś bliżej przyjrzymy się kwestii tego, co sąd bierze pod uwagę zasądzając takie świadczenie na rzecz dziecka.

adwokat Katarzyna Pachniewska

W prawie polskim nie istnieje żaden ściśle określony taryfikator czy „widełki”, którymi sąd kieruje się zasądzając alimenty. Nie ma żadnego „złotego środka”, dzięki któremu można podać jedną średnią kwotę alimentów w stosunku do dziecka np. w danym wieku.

Wysokość alimentów, w myśl art. 135 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zależy od (1) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także od (2) zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przekładając to na język bardziej zrozumiały, wysokość alimentów zależy od tego, (1) czego dziecko potrzebuje i (2) ile rodzic zarabia bądź mógłby zarabiać, gdyby dołożył wszelkich starań. Sąd przy zasądzaniu, kieruje się na równi obydwoma tymi wyznacznikami i muszą zostać one niejako wypośrodkowane.

Orzeczenie sądu o wysokości przyznanych alimentów zapada w oparciu o przedstawione przed sądem dokumenty i zeznania, na podstawie których sąd określa usprawiedliwione potrzeby dziecka, ale też możliwości zarobkowe rodziców. Nie obowiązuje sztywna lista wytycznych, którymi sądy kierują się w sprawach alimentacyjnych – przebieg tego typu postępowania jest indywidualny.

Rodzice mają zapewnić odpowiednie warunki do utrzymania i wychowania dziecka, stosownie do swoich możliwości finansowych. Pamiętać należy też jednak, że kwota alimentów zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy, stosunków rodzinno-prawnych łączących zobowiązanego i uprawnionego – różna będzie wysokość alimentów przy różnych stosunkach.

W przypadku sprawy alimentacyjnej, przydaje się pomoc adwokata, który dokona dokładnej analizy sprawy, powie jakie dowody trzeba przygotować oraz pomoże Klientowi skutecznie przedstawić swoje racje na sali sądowej. W razie zainteresowania tym, czy też innym tematem wymagającym pomocy prawnej, zapraszam do współpracy.

adwokat Katarzyna Pachniewska
Kancelaria Adwokacka w Płocku ul. Stary Rynek 4

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *