wtorek, 28 maja 2024
Powiat Płocki

Zabytki odzyskają dawny blask

Sejmik Mazowsza wesprze ponad 140 zabytków, w tym 20 z subregionu płockiego. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – rozdał symboliczne czeki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.

Właściciele obszarów zabytkowych mogli zgłosić się do programu „Mazowsze dla zabytków”, dzięki któremu mieliby możliwość odrestaurowania zabytków. Jak przyznał marszałek Adam Struzik, potrzeby w tym zakresie wciąż są bardzo duże.

W ramach tegorocznego naboru wpłynęło do nas ponad 250 wniosków. Zainteresowanie programem wynika przede wszystkim z tego, że wielu właścicieli i opiekunów zabytków nie stać na wykonanie niezbędnych prac. A w przypadku zabytków te prace są pilne. Próbujemy znosić barierę finansową i wspierać działania ratujące nasze dziedzictwo.

– Adam Struzik, Marszalek Województwa Mazowieckiego

W roku 2023 Sejmik Mazowsza przeznaczy na wsparcie inwestycji ponad 13 mln złotych, przy czym 1,5 mln złotych na 20 zabytków z subregionu płockiego. Fundusze na odrestaurowanie otrzymała między innymi Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Zygmunta w Płocku; pieniądze zostaną wykorzystane na prace konserwatorskie i restauratorskie nagrobka biskupa Hieronima Cieleckiego. Wsparcie finansowe na prace konserwatorskie uzyskało również Muzeum Diecezjalne w Płocku, a także Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, która wykorzysta fundusze uzyskane z programu „Mazowsze dla zabytków” na remont dzwonnicy.

Dofinansowanie w wysokości 100 000 złotych uzyskało Miasto i Gmina Gąbin na renowacje ratusza oraz parafia w Ciachcinie na malowanie wnętrza w kościele. Z dotacji skorzystała również parafia w Nowym Duninowie, Stowarzyszenie –Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Albert Kołodziejski, który złożył wniosek na odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej dawnego młyna w Bodzanowie – wszyscy beneficjenci otrzymali 80 000 złotych. Parafia w Płocku – Trzepowie otrzymała 60 000 złotych na konserwacje ołtarza św. Aleksego z II połowy XVII w. 50 000 złotych uzyskały parafie w Wożnikach i Radzanowie, fundusze zostaną wykorzystane na prace ratunkowe i konserwatorskie przy konstrukcjach ścian fundamentowych kościołów. Dotacje uzyskała również parafia w Rokiciu, która 40 000 złotych wykorzysta na konserwacje i restauracje ołtarza głównego.

Dotacje uzyskały przede wszystkim kościoły. Jak przyznał marszałek – 90 procent zabytków na Mazowszu, to obiekty sakralne Jednakże, wsparcie otrzymują również kamienice czy też pałace.

Od kilku lat samorząd województwa bardzo konsekwentnie stara się wspierać właścicieli, dysponentów obiektów zabytkowych. Mamy pełną świadomość, że to zawsze jest wielkie wyzwania dotyczące przywracania świetności czy też wręcz ratowania czasem obiektów zabytkowych

Adam Struzik, Marszalek Województwa Mazowieckiego

To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia edycja programu „Mazowsze dla zabytków”. Marszałek zachęca do zgłaszania się do kolejnego naboru, który jest planowany już na początku 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *