Gospodarka i społeczeństwo

Znacie wyjątkowego seniora?

Zgłoście go do konkursu „Senior Godny Naśladowania”! Już tylko do 1 września można nominować kandydatów.

Konkurs pierwszy raz został ogłoszony w zeszłym roku z inicjatywy prezydenta miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego i Płockiej Rady Seniorów.

Mamy w Płocku bardzo wielu seniorów, którzy aktywnie działają na rzecz mieszkańców miasta. I to nie tylko tych ze swojej grupy wiekowej, ale całej lokalnej społeczności. Wspólnie z Płocką Radą Seniorów stwierdziliśmy więc, że dobrze byłoby ich za tę działalność, wysiłek, który wkładają w realizację wielu przedsięwzięć, a także za wyjątkową postawę w życiu społecznym uhonorować. I tak powstał konkurs „Senior Godny Naśladowania”, nawiązujący do inicjatywy „Godni Naśladowania”, którą realizujemy od kilkunastu lat

– mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

Pełnych energii działaczy społecznych – którzy ukończyli 60 lat – do konkursu mogą zgłosić płockie rady mieszkańców osiedli, organizacje pozarządowe, działające na rzecz mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym oraz podmioty prowadzące kluby seniora, funkcjonujące na terenie Płocka. Należy wypełnić formularz – dostępny na stronie Urzędu Miasta Płocka – www.plock.eu i dostarczyć go do 1 września w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs Senior Godny Naśladowania” na adres: Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wolontariatu, ul. Synagogalna 4, 09-400 Płock.

Oceniając nominowanych kandydatów kapituła konkursowa będzie brała pod uwagę m.in. znaczenie podejmowanych działań dla lokalnej społeczności, współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami, umiejętność skupiania innych wokół siebie oraz angażowania wolontariuszy w działania.

Dodajmy, że w ubiegłym roku tytuł „Senior Godny Naśladowania” trafił do Anny Przedpełskiej – przewodniczącej Klubu Seniora przy Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która kieruje grupą wolontariuszy przy Banku Żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *