Polityka

ABC wyborcy

Już 15 października Polacy ruszą do urn i wybiorą swoich przedstawicieli w dwuizbowym parlamencie. Tego dnia 460 posłów i 100 senatorów zostanie wyłonionych spośród wielu kandydatów, a gmina z największą frekwencją otrzyma 1 milion złotych na modernizację remizy.

Przed wyborami warto zapoznać się z programami politycznymi poszczególnych partii, a także dowiedzieć się kto z danego ugrupowania kandyduje w naszym okręgu. Lista wszystkich kandydatów jest dostępna między innymi na stronie internetowej www.wybory.gov.plw zakładce okręgi wyborcze, gdzie wypisane są wszystkie potrzebne informacje na temat startujących w wyborach. Na tej samej stronie możemy również odnaleźć informacje na temat naszego lokalu wyborczego w zakładce wyszukiwarka obwodów.

Głosować może każdy pełnoletni obywatel Polski – posiadający prawo wyborcze – w godzinach 7:00-21:00. Gdy 15 października staniemy przed komisją wyborczą, należy potwierdzić naszą tożsamość odpowiednim dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), a następnie podpisać się na liście wyborczej. W tym roku podczas wyborów parlamentarnych, każdy ma również możliwość odpowiedzenia na 4 pytania referendalne. Jednakże, jeśli nie chcemy brać udziału w referendum wystarczy poinformować o tym członka komisji, który powinien odnotować ten fakt w spisie wyborców tuż obok naszego nazwiska.

Po odebraniu 3 lub 2 kart należy zwrócić uwagę na to, czy mają odpowiednie ostemplowanie. Każda z nich powinna posiadać pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Ponadto karta do Sejmu i Senatu powinna mieć wydrukowany odcisk Okręgowej Komisji Wyborczej, a karta referendalna Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli zabraknie którejś z pieczęci na wypełnionej karcie, głos zostanie unieważniony.

Karta to jednostronicowa lista kandydatów, na której powinniśmy odnaleźć odpowiednie imię i nazwisko, a następnie postawić znak „X” w kratce. Należy mieć na uwadze, że „X” musi znajdować się w obrębie kratki, w innym przypadku głos będzie nieważny. Zarówno na karcie z kandydatami do Sejmu, jak i Senatu możemy wybrać tylko jedną osobę. Jeśli zaznaczymy dwie lub więcej, głos będzie unieważniony.

Karta do głosowania w referendum zawiera cztery pytania, na które można odpowiedzieć „TAK” lub „NIE” – odpowiedź musi być zaznaczona znakiem „X”. Tak samo jak w przypadku kart wyborczych „X” musi znajdować się w obrębie kratki. Przy każdym z czterech pytań referendalnych można zaznaczyć wyłącznie jedną odpowiedź.

Głosowanie powinno być tajne, a my powinniśmy mieć odpowiednią ilość czasu, żeby upewnić się, że wszystko zostało odpowiednio odnotowane przez członka komisji wyborczej, kart są odpowiednio ostemplowane i wydrukowane, a nasz głos będzie ważny.

Milena Drążkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *