Gospodarka i społeczeństwo

W Dniu Seniora policja radzi

Dziś (20 października) Europejski Dzień Seniora. To dobra okazja, by otoczyć wsparciem tę szczególną grupę naszego społeczeństwa. Z okazji Europejskiego Dnia Seniora – życzymy zdrowia i bezpieczeństwa, ale także radzimy…piszą policjanci.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia. Wyróżnia w niej trzy zasadnicze etapy od 60 – 75 r.ż. – wiek podeszły (tzw. wczesna starość), od 75 – 90 r.ż. – wiek starczy (tzw. późna starość), od 90 r.ż. i powyżej – wiek sędziwy (tzw. długowieczność). Z wiekiem pojawia się więcej chorób i dysfunkcji, które mogą powodować szereg ograniczeń bądź nawet zagrożeń dla osób starszych. Niektóre z chorób powodują np. zaniki pamięci, osłabienie sprawności umysłowej, w szczególności pamięci krótkotrwałej, nasilające się trudności w samodzielnym radzeniu sobie z codziennymi czynnościami, utrata zdolności poznawczych oraz umiejętności związanych z codziennymi zajęciami. Takim osobom konieczne jest zapewnienie wsparcia i ochrony przez bezwzględnymi oszustami.

Pomimo wielopodmiotowych działań informacyjnych i zapobiegawczych, od stycznia do września bieżącego roku na terenie garnizonu mazowieckiego odnotowano 121 przestępstw stwierdzonych popełnionych metodą na wnuczka, na policjanta lub inną legendę, w których poszkodowani utracili ponad 5,7 milionów zł. W 85% przypadkach poszkodowani byli w wieku 65+ (103 oszustwa).

Warto przypomnieć, że w metodzie na wnuczka przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają za osobę bliską (wnuczka, siostrzeńca, innego krewnego), funkcjonariusza Policji lub innego urzędnika państwowego itp. Podczas skrupulatnie prowadzonej rozmowy telefonicznej wzbudzają niepokój, wskazują na upływ czasu, tym samym osiągając zgodę na udzielenie pomocy finansowej osobie podszywającej się za córkę, wnuczka czy funkcjonariusza. Proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej, które odbierze kolega bądź inna wskazana osoba. Ofiara, nie podejrzewając niczego złego, kierując się troską o osobę najbliższą przekazuje pieniądze przestępcom.

Przykładowo tylko 20 września br. doszło do dwóch skutecznych oszustw na wnuczka. Na terenie powiatu siedleckiego do 80-latki zadzwonił na telefon stacjonarny oszust, który podszył się pod członka jej rodziny i skutecznie doprowadził do wydania gotówki w wysokości 47 tys. zł oraz biżuterii o wartości 10 tys. zł. Na natomiast na terenie powiatu ostrołęckiego, 82-latka została oszukana przez osobę podającą się za policjantkę. Starsza kobieta uwierzyła oszustowi, który używając legendy, jakoby jej wnuczka miała wypadek i potrąciła kobietę w ciąży, teraz potrzebuje pieniędzy na kaucję w celu uniknięcie konsekwencji. Kobieta przekazała w progu swojego mieszkania kwotę 30 tys. zł obcemu mężczyźnie.

Służby mundurowe apelują, że należy się rozłączyć, gdy w rozmowie telefonicznej ktoś prosi o pomoc finansową. Każde takie zdarzenie lub próbę oszustwa należy koniecznie zweryfikować z najbliższymi i zgłosić w najbliższej jednostce policji.

Europejski Dzień Seniora niech będzie także okazją do promowania działań w ramach kampanii

#ZnamTeNumery, której celem jest zapoznanie seniorów i ich rodzin z zagrożeniami oraz metodami dzialania przestepców, a także wypracowanie algorytmu zachowań w sytuacji potencjalnego zagrożenia. Szczegóły kampanii znajdują się pod linkiem tutaj.

Niechże młodsze pokolenie stanowi ekipę wsparcia dla bliskich osób i chroni osoby w starszym wieku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *