sobota, 18 maja 2024
Płock

Hotel w rejestrze zabytków

Budynki dawnego Hotelu Warszawskiego w Płocku znalazły się w rejestrze zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Wpisał je tam prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Postępowanie w tej sprawie wszczęto na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Płocku.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Zespół dawnego Hotelu Warszawskiego zlokalizowany jest na terenie klasycystycznej części Płocka zaprojektowanej na przełomie XVIII i XIX wieku jako dzielnica urzędnicza, przy jej głównej ulicy obecnie Kolegialnej. Wspominane obiekty powstały w 1901 roku zachowały autentyczną substancję i formę historyczną z czasu budowy.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ich pierwotna bryła, artykulacja elewacji, detal architektoniczny i kompozycja wnętrza są doskonale czytelne. Stanowią relikt zabudowy Płocka z fazy neorenesansowej oraz prezentują zanikające techniki budowlane i konstrukcje z początku XX wieku. Posiadają wyjątkowe wartości historyczne i naukowe. Na wartości artystyczne dawnego Hotelu składają się: skomplikowana bryła czterech historycznych budynków, sposób kształtowania elewacji w stylu neorenesansowym z rytmem gzymsów, okien, ryzalitów, dekoracji architektonicznych – np. opasek okiennych i gzymsów. Wewnątrz budynku głównego zachowały się wyjątkowej klasy stiukowe dekoracje stropów i ścian.

Obiekt związany jest z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego. 10 kwietnia 1921 roku przybył do Płocka by dokonać dekoracji orderami Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych obrońców miasta, w tym harcerzy, za obronę miasta przed wojskami bolszewickimi w 1920 roku. W ratuszu miejskim nadano Naczelnemu Wodzowi honorowe obywatelstwo miasta Płocka. To ważne historyczne wydarzenie zakończył raut wydany przez Komitet Obywatelski w sali Hotelu Warszawskiego najbardziej eleganckiego lokalu w mieście

– mówi prof. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

źródło: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *