piątek, 23 lutego 2024
Gospodarka i społeczeństwoPłock

Kto ma obowiązek usunąć sople i śnieg z dachu?

Prezydent Miasta Płocka przypomina o obowiązku podejmowania działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu szczególnie z wielkopowierzchniowych pokryć dachowych oraz prowadzeniu tych prac z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W związku z pogarszaniem się warunków meteorologicznych i mogących występować intensywnych opadach śniegu, urzędnicy przypominają o potrzebie podejmowania działań związanych z monitorowaniem i usuwaniem śniegu szczególnie z wielkopowierzchniowych pokryć dachowych. Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynkach, mogą również zagrażać bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynkach.

Przypominają również, że utrzymanie obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym, w tym usuwanie śniegu, sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, należy do obowiązków właścicieli lub zarządców budynków (art. 61 pkt 2 – Prawa budowlanego).

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać również zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Mając powyższe na uwadze prosimy o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania zagrożeń wywoływanych zaleganiem śniegu na zarządzanych przez Państwa obiektach.

źródło: UMP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *