One thought on “Sytuacja na Wiśle

  • Wisła to TYLKO JEDEN z problemów powiatu płockiego i regionu płockiego z Płockiem jako planowanym w KPZK 2030 z 13.12.2011 roku ośrodkiem regionalnym. Rozwiązań nie znajdą tu Wody Polskie ale koncepcje rozwiązań powinny znaleźć samorządy razem z MBPR a takich spójnych rozwiązań nie ma i nie ma merytorycznych samorządowych działań w kierunku zaplanowania przestrzennego tej części obszaru województwa mazowieckiego. Niedługo będzie narzekanie, że samorządy mają mało czasu na zrobienie planów dla każdej gminy a ustawa “O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” obliguje gminy do zrobienie ich w terminie do 31.12.2025 roku. Teraz nie ma żadnych działań w kierunku analiz a potem niestety nie będzie wystarczającego czasu na plany! Niestety !!!

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *