wtorek, 5 marca 2024
Akademia Mazowiecka w PłockuPłockWojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Akademia Mazowiecka w Płocku i Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku będą współpracować

Organizacja zadań dydaktycznych i badawczych to główne założenia umowy, zawartej przez Akademię Mazowiecką w Płocku z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku. Ze strony Akademii umowę podpisał prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Rektor. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku reprezentował Stanisław Kwiatkowski, Dyrektor Szpitala. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła także dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka, prof. AMP, Prorektor ds. Collegium Medicum Akademii Mazowieckiej w Płocku.

W ten sposób uczelnia rozpoczęła współpracę ze szpitalem w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, prac naukowo – badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Akademia będzie mogła prowadzić kształcenie studentów na oddziałach: Neurologicznym, Reumatologicznym, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Dziecięcej, Chorób Płuc, Dermatologicznym, Dziecięcym, Ginekologiczno-Położniczym, Kardiologicznym, Laryngologicznym, Nefrologicznym, Neonatologicznym, Neurotraumatologicznym, Obserwacyjno-Zakaźnym, Okulistycznym, Onkologicznym, Urologicznym, Urazowo-Ortopedycznym, Pododdziale Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Szpital udostępni studentom kierunku lekarskiego także Poradnię Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz poradnie specjalistyczne oraz zakłady diagnostyczne.

Ideą zawarcia umowy o wzajemnej współpracy jest zwiększenie potencjału Szpitala w zakresie wysokokwalifikowanej kadry medycznej, co pozwoli na udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie klinicznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *