Powiat Płocki

Gmina Stara Biała stara się o kolejne środki zewnętrzne

Gmina Stara Biała złożyła 10 wniosków o dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć. Większość wniosków skierowana jest do samorządu Mazowsza. Gmina stara się o dofinansowanie w wysokości 1 062 934,61 zł. Natomiast wartość wszystkich zadań to kwota 2 954 075,21 zł.

Gmina stara się o pozyskanie środków z programów:

• Mazowsze dla czystego powietrza: „Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na potrzeby Gminy Stara Biała”.

Wartość zadania: 340 000 zł. Poziom dofinansowania 200 000 zł

• Mazowsze dla klimatu: „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Wyszyna i Ludwikowo”.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu nasadzeń zieleni, która jest istotnym elementem zagospodarowania strefy rekreacyjno-sportowej. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną nasadzenia na powierzchni ok. 252,5 mkw., łąka kwietna na powierzchni ok. 130 mkw. oraz trawa na powierzchni 1312,8 mkw.

Wartość zadania: 191 988,01 zł. Poziom dofinansowania 134 391 zł.

• Mazowsze dla sportu: „Budowa siłowni plenerowej dla mieszkańców miejscowości Ludwikowo i Wyszyna”.

W ramach zadania zostanie utworzona strefa sportowa w miejscowości Ludwikowo, o łącznej powierzchni ok. 423 mkw. W ramach strefy sportowej powstanie siłownia plenerowa z urządzeniami takimi jak: biegacz, twister, orbitrek, narty, rower, wioślarz, krzesło do wyciskania. Pozostałymi elementami strefy będą ciąg pieszo – biegowy, stojaki na rowery, dojście do siłowni plenerowej oraz oświetlenie.

Wartość zadania: 190 000 zł. Poziom dofinansowania 142 500 zł.

• Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy na potrzeby mieszkańców. W budynku planowane są pomieszczenia: sala, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie techniczne, wc i korytarz. Powierzchnia użytkowa budynku – 62,66 mkw.

Wartość zadania: 400 000 zł. Poziom dofinansowania 200 000 zł.

• Mazowsze dla Straży Pożarnych: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Proboszczewice”.

Wartość zadania: 1 400 000 zł. Poziom dofinansowania 150 000 zł.

• Mazowieckie Strażnice OSP – 2023: „Modernizacja strażnicy OSP w Starej Białej”.

W ramach zadania planowana jest modernizacja garażu oraz wymiana instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Starej Białej

Wartość zadania: 40 000 zł. Poziom dofinansowania 40 000 zł.

• Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – „Mazowsze dla zwierząt 2024”: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała”.

Zadanie dotyczy zmniejszenia niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt poprzez sterylizację, kastrację wraz z czipowaniem zwierząt domowych mających właścicieli i kotów wolnożyjących w celu ograniczenia bezdomności zwierząt. Szacuje się wykonanie około 79 zabiegów, w tym około 50 sterylizacji/czipowania i około 29 kastracji /czipowania.

Wartość zadania: 40 000 zł. Poziom dofinansowania 20 000 zł.

• Program ochrony zabytków: „Remont budynku dworskiego w Nowych Proboszczewicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”.

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi: naprawą i uzupełnieniem ubytków tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz montażem parapetów.

Wartość zadania: 172 087,20 zł. Poziom dofinansowania 86 043,60 zł.

• Mazowsze dla sołectw 2024: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo – etap II”.

W ramach zadania planowanie jest wykonanie II etapu rozbudowy świetlicy. W 2023 roku wykonany został stan surowy otwarty budynku, rozbudowano istniejącą świetlicę o dodatkowe pomieszczenia. W zakresie zadania planowane jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, wykonanie instalacji wod-kan., co i elektrycznej, wykonanie tynków wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz podłóg. Planowana jest także budowa podjazdu dla niepełnosprawnych.

Wartość zadania: 90 000 zł. Poziom dofinansowania 45 000 zł.

• Mazowsze dla sołectw 2024: „Budowa placu zabaw w miejscowości Ludwikowo”.

Realizacja zadania polegać będzie na budowie placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej na terenie strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej.

Wartość zadania: 90 000 zł. Poziom dofinansowania 45 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *