BielskPowiat Płocki

Stacja Uzdatniania Wody w Smolinie odebrana

W Smolinie jest nowa Stacja Uzdatniania Wody. Właśnie odbył się odbiór końcowy inwestycji. Gmina Bielsk otrzymała na tą inwestycję dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania powstał budynek stacji uzdatniania wody wraz z instalacją technologiczną służącą do uzdatniania wody o wydajności 75m3/h, dwa zbiorniki retencyjne wody pitnej o pojemności po 150m3 każdy, odstojnik wód popłucznych, zbiornik na ścieki socjalno-bytowe, na ścieki technologiczne. Odbudowano także studnie głębinową wraz z pompą i armaturą. Jest również niezbędna infrastruktura techniczna oraz droga dojazdowa do SUW wraz ze zjazdem z drogi powiatowej.

Ta inwestycja oznacza, że na terenie Gminy nie zabraknie już wody. Teraz jesteśmy wystarczalni

– mówi Józef Jerzy Rozkosz, Wójt Gminy Bielsk.

Drugim elementem jaki gmina będzie realizować w ramach wniosku jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zągotach” o długości ok 500 mb.

Planujemy budować sieć kanalizacyjną na nowo budowanych osiedlach w kierunku Niszczyc

– dodaje Wójt.

Pierwszą część za prawie 4,4 mln zł zrealizowała firma Remondis Drobin Komunalna sp. z o.o.. Dofinansowanie wyniesie 100% kosztów netto. Drugą wykona firma „Bango” z Brochocinka za ponad 560 tys. zł. W tym przypadku dofinansowanie również wyniesie 100% kosztów netto. Łączna wartość dofinansowania to 4 034 373 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *