Płock

Konsultacje polityki senioralnej Płocka

Trwaj konsultacje społeczne „Polityki Senioralnej Miasta Płocka do 2026 roku”. Potrwają do 5 stycznia.

Rośnie liczba mieszkańców w wieku 60 lat i więcej. Seniorzy mają swoje potrzeby i problemy. Przygotowany dokument ma pomóc w zaspokojeniu tych potrzeb oraz pokazać obszary wsparcia. Ma też nakreślić kierunki działań zarówno tych dedykowanych osobom starszym, jak i całemu społeczeństwu, aby zmienić myślenie o starości i zerwać ze stereotypami. Chcemy, aby osoby dojrzałe prowadziły aktywne i – jak najdłużej – samodzielne życie, a jednocześnie rozwijały swoje zainteresowania.

W opracowanej polityce przeanalizowano dotychczasowe działania płockiego samorządu i organizacji pozarządowych, przyjrzano się posiadanym przez nie zasobom oraz zdiagnozowano potrzeby seniorów. Na tej podstawie sformułowano wizję Płocka w sferze polityki senioralnej: „Prowadzenie skutecznej polityki senioralnej opartej na poszanowaniu godności, dialogu i partycypacji społecznej mieszkańców”. Natomiast misję Miasta określono jako „Rozbudowa sieci wsparcia dla seniorów oraz ich skuteczna aktywizacja poprzez realizację działań z efektywnym wykorzystaniem posiadanych zasobów i potencjałów miejskich instytucji oraz otoczenia społecznego”. Do ich osiągnięcia mają prowadzić cztery cele strategiczne i przypisane do nich cele operacyjne (omówione na 43 stronie dokumentu).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem polityki i wypowiedzenia się o nim. Swoje opinie mogą zgłaszać wszyscy mieszkańcy. Szczególnie czekamy na pomysły płocczan w wieku senioralnym, bo im dedykowany jest ten dokument.

Uwagi należy składać na przygotowanym formularzu. Można go dostarczyć: elektronicznie na adres: wydzialzdrowia@plock.eu lub pocztą na adres Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock. Termin składania formularzy mija 5 stycznia 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *