wtorek, 21 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwo

14 mln zł na mazowieckie zabytki

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – na takie działania można pozyskać dotację z programu „Mazowsze dla zabytków”. W tej edycji do rozdysponowania jest prawie 14 mln zł. Wnioski można składać od 1 do 17 stycznia 2024 r.

Na realizację programu „Mazowsze dla zabytków” w 2024 r. radni województwa przeznaczyli 13,8 mln zł. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, w regionie jest wiele cennych budynków, które wymagają pilnych prac konserwatorskich. 

Chcemy, aby mazowieckie zabytki zostały zachowane i służyły kolejnym pokoleniom. Nasze wsparcie kierujemy do właścicieli takich obiektów. Pomagamy m.in. samorządom, parafiom, fundacjom czy stowarzyszeniom. W ten sposób pokonujemy jedną z najtrudniejszych barier, czyli barierę finansową.

mówi marszałek

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” może złożyć każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku. Ważne, aby obiekt figurował w rejestrze zabytków i znajdował się na terenie województwa mazowieckiego.

Na jakie prace można otrzymać wsparcie

Dofinansowanie obejmuje prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach, w tym m.in. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych, odnowienie lub odtworzenie okien, zewnętrznych odrzwi i drzwi czy więźby dachowej. Wsparcie może zostać przeznaczone także na działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Jak i do kiedy złożyć wniosek

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek za pośrednictwem serwisu Witkac (www.witkac.pl). Wnioski można składać od 1 do 17 stycznia 2024 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej mazovia.pl w zakładce komunikaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *