niedziela, 21 kwietnia 2024
Powiat PłockiStara Biała

Ponad 87 mln zł – radni Gminy Stara Biała przyjęli budżet na 2024 rok

Radni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Stara Biała na 2024 r. W budżecie dochody zaplanowano na poziomie 87 380 000 zł, a wydatki to 104 820 000 zł. Na inwestycje zagwarantowano 35 019 604,87 zł.

Podczas XLIX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w czwartek, 28 grudnia, najważniejsze były uchwały dotyczące budżetu na przyszły rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ale, że była to ostatnia sesja w 2023 r., była okazją do złożenia życzeń noworocznych przez przewodniczącą Rady Gminy, Małgorzatę Lewandowską, wójta Sławomira Wawrzyńskiego oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Jana Sieradzkiego.

Zanim radni rozpoczęli głosowanie nad najważniejszymi uchwałami, wysłuchali pozytywnej opinii na temat projektu budżetu i WPF ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Z kolei pozytywną opinię Komisji Budżetowej przedstawił jej przewodniczący, radny Hubert Murawski.

Wszyscy mamy pewien niedosyt, bo nie wszystkie inwestycje udało się wprowadzić do budżetu. Po prostu na wszystko nie starczy pieniędzy. Zwłaszcza, że w przyszłym roku rozpoczynamy gigantyczną inwestycję w historii naszej gminy, czyli budowę żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym. Jej planowany koszt to 30 mln zł. Inwestycja będzie realizowana w 2024 r i 2025 r. Gmina stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, więc nie jest wykluczone, że nowe przedsięwzięcia mogą pojawić się w budżecie na 2024 r.

– mówił wójt, Sławomir Wawrzyński

Dochody

Dochody budżetu zostały zaplanowane na 87 380 000 zł. Większość tej kwoty, bo blisko 45 mln zł, to dochody od osób fizycznych i prawnych, czyli m.in. różnego rodzaju podatki i opłaty. Ponad 15 mln zł to subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym prawie 14,9 mln zł subwencja oświatowa, ponad 4,1 mln zł to dotacje celowe z budżetu państwa związane głównie z pomocą społeczną.

Wydatki

Wydatki w przyszłorocznym budżecie zostały zaplanowane na poziomie 104 820 000 zł. Tradycyjnie najwięcej z budżetu pochłonie oświata – to w 2024 r. ponad 46,5 mln zł. Subwencja oświatowa to blisko 15 mln zł, więc z własnego budżetu gmina dokłada ponad 31,5 mln zł. Trzeba jednak pamiętać, że w tej kwocie jest 15 mln zł na inwestycję, czyli budowę żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym.

Pozostałe wydatki to m.in.:

• 3,4 mln zł – dopłata do komunikacji miejskiej

• 3 487 401,43 zł – oświetlenie ulic

• 2 937 583 zł – pomoc społeczna

• 2,7 mln zł – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

• 1 735 151,83 zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych

• 933 tys. zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami

• 4 275 000 zł – opłata odpady komunalne

• 2 10 000 – dopłata do odprowadzania ścieków komunalnych

• 6 580 115 zł – administracja publiczna – Urząd Gminy

• 700 tys. zł – dopłata do dostarczania wody

• 710 820,90 zł – dotacje dla jednostek OSP

• 461 672,12 zł – kultura fizyczna

• 200 tys. zł – utrzymanie zieleni

• 963 588,50 zł – Fundusz Sołecki

• 350 tys. zł – wykup gruntów pod drogi

• 280 tys. zł – funkcjonowanie Rady Gminy

Inwestycje

W sumie na inwestycje w 2024 r. ma zostać wydane 35 019 604,87 zł. Wśród inwestycji znalazły się m.in.:

• 15 mln zł – budowa żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym

• 4 179 000 – budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym

• 3,1 mln zł – przebudowa ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w Brwilnie

• 1,5 mln zł – zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie

• 1,5 mln zł – opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego

• 1,1 mln zł – budowa dogi gminnej w miejscowości Trzebuń

• 700 tys. zł – opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy

• 500 tys. zł – budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Ogorzelice i Bronowo Kmiece

• 300 tys. zł – przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 68 w Kruszczewie

• 275 tys. zł – budowa ul. Głogowej w Maszewie Dużym

• 200 tys. zł – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP z terenu gminy

• 200 tys. zł – budowa garażu przy OSP w Wyszynie

Wśród inwestycji znalazło się też 350 tys. zł na zakup nieruchomości gruntowych. Natomiast z Funduszu Sołeckiego na drobne inwestycje ma zostać wydane 444 139,87 zł.

Podczas sesji budżetowej zostało też uzgodnione, że na kolejnej sesji w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdzie się budowa ul. Spokojnej (Stare Proboszczewice), ul. Malachitowej (Ludwikowo), ul. Wycinki (Maszewo Duże) i ul. Malinowskiego (Maszewo).

Urząd Gminy Stara Biała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *