BodzanówPowiat Płocki

Bodzanów bez wójta

Nowy rok to czas zmian w jednej z gmin powiatu płockiego. Mowa o Bodzanowie, który od 1 stycznia 2023 roku jest miastem, a od 1 stycznia 2024 to Miasto i Gmina Bodzanów. Oznacza to, że zamiast Wójta jest Burmistrz.

Przypomnijmy, Bodzanów był już miastem. Prawa miejskie utracił w wyniku represji po powstaniu styczniowym. Skonfiskowano wówczas majątki powstańców, wielu z nich trafiło na zesłanie, rozpoczęto masową rusyfikację. A w 1869 r. na mocy decyzji Komitetu Urzędującego w Królestwie Polskim dotychczasowe miasta stały się z dnia na dzień osadami. 1 stycznia 2023 r. otworzył się dla niego nowy rozdział w historii.

Chociaż Bodzanów był miastem od 1 stycznia 2023 roku, to jego włodarz był wójtem. Czemu? Wyjaśnienia trzeba szukać w ustawie o samorządzie gminnym, zgodnie z którą „Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy”. Urząd Gminy Bodzanów mieścił się w Chodkowie, które nie jest miastem, w Bodzanowie gospodarzem był wójt.

W uzasadnieniu do rozporządzenia nadającego status miasta zobowiązano samorząd Bodzanowa do uporządkowania spraw związanych z siedzibą władz urzędu tak, aby była ona zlokalizowana w mieście Bodzanów, a nie w Chodkowie.

Podjęliśmy kroki zmierzające do zmiany granic administracyjnych miasta Bodzanów. Po pomyślnym przeprowadzeniu procedury oraz zatwierdzeniu przez premiera Bodzanów od 1 stycznia 2024 r. również ma burmistrza

– wyjaśnia Jerzy Staniszewski, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzanów.

Co charakteryzuje Miasto i Gminę Bodzanów? Jej wizytówką są m.in. zabytkowe świątynie: gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP z przełomu XIV i XV w., pochodzący z tej samej epoki kościół i zespół pałacowo-dworski w Nowym Miszewie, drewniany kościół w Łętowie z 1764 r. czy murowany dworek w Borowicach wzniesiony na przełomie XIX i XX w., a także będący pomnikiem przyrody Dąb Chrobry w Białobrzegach. W XII w. wieś nadano norbertankom płockim. W 1351 r. osada uzyskała prawa miejskie.

Prawa miejskie to powód do dumy. Musi być harmonia między miastem i wsią, czyli środowisko do zrównoważonego rozwoju. Odzyskane prawa dają impuls do rozwoju. Nadszedł dzień, gdy Bodzanów powrócił do grona 979 miast RP i miast powiatu płockiego: Drobina, Gąbina i Wyszogrodu. Dziś historia zatoczyła koło. Miasto Bodzanów zostało przywrócone dla obecnych i przyszłych pokoleń

– dodaje Staniszewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *