Płock

W Płocku konsultacje społeczne w sprawie czystości i odbioru śmieci

Do 19 stycznia będą trwały konsultacje społeczne dotyczące zmian w regulaminie utrzymania czystości oraz sposobie odbioru odpadów w Płocku.

Przedstawiono nowe rozwiązania w zakresie odbioru odpadów medycznych pochodzenia komunalnego, m.in. igieł i strzykawek. Gmina-Miasto Płock będzie zapewniać pojemniki na odpady niesegregowane, a w zabudowie wielorodzinnej także na papier, szkło, tworzywa sztuczne i odpady bio. Propozycje znajdziecie w tych dwóch dokumentach:

  • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 836/XLVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka. Obowiązujący regulamin znajdziemy pod tym linkiem https://bit.ly/4aCIY3u
  • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 837/XLVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obecny dokument znajdziemy https://bit.ly/41MyYRd

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy orz właściciele nieruchomości położonych w mieście. Opinie, wnioski i propozycje mogą składać do 19 stycznia 2024 roku:

  • drogą elektroniczną na adres wks@plock.eu (nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
  • pocztą tradycyjną – w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *