wtorek, 21 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Zmiana w przepisach o rejestracji pojazdów

Wraz z nowym rokiem zmieniły się przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. Uchylony zostaje dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, a wprowadzony zostaje obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu ma obowiązek złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację, w wymaganym ustawowo terminie podlega karze pieniężnej:

  1. w wysokości 500 zł, a jeżeli przekroczenie terminu będzie powyżej 180 dni kara wyniesie 1000 zł,
  2. w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą kara pieniężna wynosi odpowiednio 1000 zł, a powyżej 180 dni 2000 zł.

Ponadto właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:

  1. zbyciu pojazdu
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie o zbyciu pojazdu w ustawowym terminie, podlega każe pieniężnej w wysokości 250 zł (bez względu na ilość dni przekroczenia terminu).

Zawiadomienia o zbyciu właściciel pojazdu dokonuje w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

Zgłoszenia zbycia można dokonać:

– osobiście na Stanowiskach Obsługi Klienta nr 2 i nr 3 w Urzędzie Miasta Płocka Referacie Komunikacji Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego 6,

– wysyłając zgłoszenie pocztą

– poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP /efixd3031y/skrytka https://nowybip.plock.eu/8EFT49DS/elektroniczna-skrzynka-podawcza

Rejestracja pojazdów odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty: przez internet : www.plock.eu/rezerwacje lub telefonicznie: 24 364 55 55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *