Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Prezes Zarządu ORLEN S.A. Daniel Obajtek oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej Spółki

W związku ze zmianą podejścia akcjonariusza dominującego i zmianą polityki dotyczącej dalszego rozwoju Koncernu oraz zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, w środę, 31 stycznia 2024 r. Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN S.A. oddał się do dyspozycji Rady Nadzorczej Spółki.

Dalszy rozwój ORLENU, jego dobre imię oraz bezpieczeństwo energetyczne Polski zawsze było dla mnie priorytetem. Jestem dumny z tego, jak w ciągu ostatnich lat koncern się zmienił, jak ważny jest dla kraju i jak silny staje się za granicą. Takiego rozwoju nie byłoby bez pracy ponad 66 tysięcy pracowników Grupy ORLEN, którym dziękuję za zaangażowanie w realizowane projekty i inwestycje 

– powiedział Daniel Obajtek, prezes ORLEN

W ciągu ostatnich sześciu lat ORLEN przeszedł transformację od firmy przetwarzającej ropę naftową do koncernu multienergetycznego, zdolnego do realizacji szerokiego programu inwestycji we wszystkich kluczowych obszarach rynku energetycznego. Dzięki szybkiej, skutecznej i przeprowadzonej zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi konsolidacji krajowej branży paliwowo-energetycznej, powstał duży polski Koncern, który jest liderem w naszej części Europy.  ORLEN to dziś nowoczesna firma, prowadząca zdywersyfikowaną działalność, która gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych krajów regionu. Dzięki budowie multienergetycznego koncernu możliwe było uniezależnienie Polski od rosyjskich surowców i rezygnacja z dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski.

Dynamiczny rozwój i transformację ORLENU w ostatnich latach potwierdzają dane finansowe i operacyjne. W 2015 roku przychody ORLENU osiągnęły poziom 88 mld zł, a zysk netto wyniósł 3,2 mld. W 2022 roku, w którym już w części uwzględniono efekty konsolidacji, przychody przekroczyły 277 mld, a zysk netto 33,6 mld zł. ORLEN znacząco zwiększył nakłady na inwestycje: w 2015 było to 3,2 mld zł, a na 2023 roku zaplanowano ponad 36 mld zł. Wartość synergii wynikających z budowy koncernu w perspektywie następnej dekady osiągnie kwotę 20 mld zł.

W latach 2018-2023 ORLEN dynamicznie rozwinął segment detaliczny. Koncern nie tylko zwiększył liczbę stacji, ale wszedł także na kolejne rynki. W 2018 roku sieć stacji paliw ORLENU liczyła 2803 punkty, obecnie jest ich już 3442, co oznacza wzrost o prawie 640 lokalizacji w ciągu 6 lat. Największy przyrost o 498 został zanotowany na rynkach zagranicznych. W 2018 roku ORLEN posiadał stacje paliw na 3 rynkach zagranicznych: w Niemczech, w Czechach i na Litwie. Obecnie, po akwizycjach na Słowacji, na Węgrzech i ostatnio w Austrii, liczba ta się podwoiła.

W lutym 2023 roku ORLEN przedstawił zaktualizowaną strategię rozwoju, uwzględniającą nową skalę działalności zintegrowanego koncernu, w której zaplanowano rekordową kwotę 320 miliardów złotych przeznaczonych na inwestycje. Jednym z głównych filarów rozwoju koncernu będą zielone inwestycje w tym w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór, na które ORLEN przeznaczy 120 mld zł.

Uzyskiwane wyniki oraz perspektywy rozwojowe ORLENU są pozytywnie oceniane przez instytucje finansowe i światowe agencje ratingowe. W 2022 roku ORLEN otrzymał najwyższe w swojej historii ratingi. W 2015 roku ocena ORLENU według Fitch to BBB-, a według Moody’s Baa3. Bieżąca ocena według Fitch to BBB+ z perspektywą stabilną oraz A3 z perspektywą stabilną według Moody’s. Pozytywna ocena zachodzących w ORLENIE zmian znajduje również odzwierciedlenie w międzynarodowych rankingach, gdzie koncern zajmuje coraz wyższe pozycje. W rankingu S&P Global Commodity Insights za 2022 rok, obejmującym 250 największych spółek energetycznych, Grupa ORLEN znalazła się na 37. miejscu. Z kolei w zeszłorocznej globalnej edycji rankingu Fortune Magazine, zestawiającego 500 największych firm na całym świecie, ORLEN znalazł się na 216. miejscu. W 2015 roku była to 454 pozycja. W 2023 roku Fortune ogłosił po raz pierwszy wyniki rankingu europejskiego „Fortune 500 Europe”. W tym zestawieniu ORLEN znalazł się na 44. lokacie jako najwyżej notowana polska spółka.

W związku z decyzją Prezesa Daniela Obajtka, oraz mając na uwadze zachodzące zmiany otoczenia spółki, Rada Nadzorcza ORLEN S.A. na posiedzeniu 1 lutego 2024 roku podjęła uchwałę o odwołaniu Daniela Obajtka z funkcji Prezesa Zarządu ORLEN S.A. z upływem dnia 5 lutego 2024 roku. Rada podziękowała prezesowi za współpracę i wkład w rozwój firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *