wtorek, 21 maja 2024
Płock

Spalasz śmieci? Strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat

Za spalanie śmieci grożą mandaty. Mogą je nałożyć strażnicy miejscy, co więcej mają uprawnienia ustawowe, aby kontrolować posesje prywatne oraz przedsiębiorstwa. 

Przeprowadzamy zarówno kontrole rutynowe, jak i reagujemy na zgłoszenia mieszkańców, którzy mają podejrzenia, że na przykład ich sąsiad wypala śmieci.

mówi Jolanta Głowacka rzecznik prasowy SM w Płocku

W ubiegłym, 2023 r. na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) dokonali 235 kontroli przydomowych kotłowni. W czasie kontroli sprawdzano prowadzoną dokumentację w zakresie gospodarowania odpadami oraz rodzaj używanego paliwa. W wyniku kontroli przestrzegania ww. ustaw ujawniono 22 wykroczenia:

–     nałożono 18 mandatów karnych

–     udzielono pouczeń,

–     w  94 przypadkach przeprowadzono badanie wilgotności drewna,

–     w 1 przypadku pobrano do badań laboratoryjnych próbkę z pieca (wynik pozytywny – stwierdzono spalanie odpadów),

–     w 2 przypadkach skierowano pisma do Komendy Miejskiej Policji z art. 225 Kodeksu karnego (udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie przepisów ochrony środowiska).     

Właściciel ma obowiązek wpuścić strażników do kotłowni. Jeśli tego nie zrobi, zawiadamiamy policję. Często wystarczy spojrzeć do pieca, aby móc stwierdzić, że właściciel pali śmieciami. Poszlaką jest dla nas również to, że przy palenisku widzimy plastikowe butelki czy stare płyty meblowe. Jeśli właściciel nieruchomości nie przyznaje się do palenia odpadów, a zachodzi podejrzenie tego procederu, strażnik ma możliwość pobrania próbki popiołu do badania laboratoryjnego.

dodaje Głowacka

Spora część zgłoszeń napływających do strażników nie potwierdza się. 

Reagujemy na każdy sygnał. Bywa, że daną posesję kontrolujemy 2-3 razy, bo sąsiedzi skarżą się na uciążliwy dym, ale po sprawdzeniu paleniska okazuje się, że paliwo jest dopuszczalne. Jeśli dostajemy kolejne zgłoszenie pod ten sam adres – również wysyłamy na miejsce patrol, bo oczywiście może okazać się, że w tym razem w piecu znalazł się produkt niedozwolony.

tłumaczy

Spalanie odpadów jest nie tylko zakazane przez prawo, ale przede wszystkim bardzo szkodliwe dla zdrowia. Warto jednak pamiętać, że podejrzany kolor i zapach dymu z komina nie zawsze oznacza, że w piecu spalane są szkodliwe substancje. Nadmierne zadymienie lub uciążliwa woń mogą być wynikiem używania węgla niskiej jakości albo wilgotnego drewna. Także pogoda ma wpływ na to, jak rozpościera się dym. W zależności od warunków atmosferycznych zadymienie może być odczuwane jako mniej lub bardziej uciążliwe.

To co wydostaje się z komina, opada wokół i zanieczyszcza głównie najbliższe otoczenie. 

A zatem ktoś, kto pali śmieciami zatruwa przede wszystkim siebie, swoją rodzinę i sąsiadów. To, że naraża się na mandat lub karę to jedno, lecz poważniejszym skutkiem tej lekkomyślności są konsekwencje zdrowotne.

mówi rzeczniczka Straży Miejskiej w Płocku

Przypominamy!

Artykuł 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach mówi, że kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5000 złotych). Strażnik miejski może wypisać mandat w wysokości do 500 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa kierowana jest do sądu.

Próba niewpuszczenia upoważnionych do kontroli strażników na teren posesji też może skutkować sankcjami. Artykuł 225 § 1 Kodeksu karnego mówi bowiem, że kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Przypominamy, że od styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Płocka na podstawie art. 379 ust. 1 – 3 ustawy  Prawo ochrony środowiska –  upoważnił strażników miejskich do sprawowania w jego imieniu kontroli w zakresie ochrony środowiska w tym w szczególności kontroli postępowania z odpadami oraz kontroli palenisk i kotłowni.

W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący jest uprawniony do:

  1. wstępu także wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 – 22.00 – na pozostały teren;
  2. Przeprowadzenia czynności kontrolnych i żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  3. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mający związek z problematyką kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *