Płock

Wiadukt nad “dzwonem”, czteropasmówka na obwodnicy – drogowe marzenia miasta

Ma połączyć krajową “60” z upragnioną i długo wyczekiwaną drogą ekspresową S10. Zmiany zaplanowano w okolicach ronda “dzwon”, obwodnicy na trasie Tadeusza Mazowieckiego i rond w okolicy Otolińskiej. Ale żeby nie było tak kolorowo – w ciągu najbliższych 10 lat.

Na konferencji prasowej prezydent Andrzej Nowakowski opowiedział o planach związanych z budową wiaduktu nad rondem Wojska Polskiego oraz rozbudową obwodnicy. To rozwiązanie łączące DK60, przebiegającą przez Płock z planowaną od lat S10, która ma być przybliżona do miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła na samym początku wariant, który prowadził przez ulicę Bielską. Jednak został on odrzucony przez urząd miasta z dwóch powodów. Jednym z nich były ogromne koszty przebudowy tej ulicy. 

Gdybyśmy zgodzili się na ten wariant ulicy Bielskiej, oznaczałoby to, że droga krajowa i tak przebiegałaby przez centrum miasta, czyli schodziła z mostu Solidarności w ulicę Wyszogrodzką, później w Piłsudskiego, Jachowicza do Bielskiej do samego centrum miasta. Nawet poszerzoną ulicą Bielską mielibyśmy ogromny problem, żeby wydostać się z Płocka do S10  

mówił Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płock

Władze miasta przygotowały swoje rozwiązanie, zostało ono wstępnie zatwierdzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to wariant, który ma zapewnić sprawną organizację ruchu zarówno dla tranzytu, jak i mieszkańców Płocka. 

Nowa inwestycja miałaby powstać od mostu Solidarności. Nad rondem Wojska Polskiego, sławnym “dzwonem”, powstałby wiadukt prowadzący do rozbudowanej obwodnicy, która następnie prowadziłaby do ronda Otolińska i ronda St. Osieckiego, gdzie również miałyby powstać wiadukty. Na ulicy Jędrzejewo planowany jest tzw. węzeł “trąbka”, który miałby prowadzić na dalszą część obwodnicy i drogi wiodącej do S10. Obwodnica między “dzwonem” a rondami w okolicach Otolińskiej (trasa Tadeusza Mazowieckiego) zostałaby rozbudowana; planowane są dwie jezdnie i cztery pasy. 

Nadal można by wyjeżdżać ulicą Bielską w stronę drogi ekspresowej S10, nową drogą od mostu Solidarności przez pierwszy odcinek obwodnicy do ronda przy Otolińskiej. Prezydent zapewnił, że w tej sprawie zostały wykonane prace koncepcyjne wraz z GDDKiA. 

Planowana inwestycja z wiaduktem i rozbudową obwodnicy miałaby być rozwiązaniem, które usprawni komunikację w Płocku. 

Taki układ dróg zapewni nam sprawny tranzyt na osi północ – południe, także tym węzłem w stronę S10 wyprowadzi nam ruch na osi centrum Płocka – Słupno – Warszawa, a także odciąży ulicę Wyszogrodzką w rejonie Imielnicy

dodał Andrzej Nowakowski 

Wariant przedstawiony przez miasto czeka na oficjalne zatwierdzenie przez GDDKiA. Następnie będzie wymagane dokładne zaprojektowanie, które według prezydenta może potrwać około 2 lat. Wszystko natomiast zależy od tego, kiedy zostanie wybudowana S10.  

Na planowaną inwestycję władze Płocka chcą pozyskać środki unijne (na wiadukty), ale też inne środki zewnętrzne.

To plan, który może wejść w życie miasta na przestrzeni 10 lat.  

dodaje Nowakowski

Milena Drążkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *