Płock

Śmieci palił w piecu, sprawą płocczanina zajmie się sąd

Opakowaniami po lekach, papierosach, kolorowymi gazetami, a także innymi opakowaniami po produktach codziennego użytku – tym wszystkim palił w piecu właściciel jednej z posesji na osiedlu Radziwie. Gęsty, śmierdzący, szary dym z komina, gryzący w oczy i nos leciał wprost na ulice i pobliskie posesje. Sprawa trafiła do sądu.

Straż Miejska w Płocku

O zakazie palenia odpadów w domowych kotłowniach mówi się od lat, ale są osoby, które nic sobie z tego nie robią. Podczas kontroli domowych kotłowni wiele emocji budzi wśród właścicieli posesji rozmowa ze strażnikami dotycząca tego, czym można palić w piecu. Tak, też było i podczas tej kontroli. Jej 69-letni właściciel wręcz krzyczał na strażników, że on dokładnie wie czym może palić w piecu. Do właściciela posesji nie docierały argumenty, iż paląc takimi „rzeczami” w piecu zatruwa środowisko oraz łamie obowiązujące przepisy.  

opowiada Jolanta Głowacka rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku

Wobec mężczyzny, w związku z termicznym przekształcaniem odpadów poza spalarnią (wykroczenie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), wyciągnięto konsekwencje prawne nakładając na niego grzywnę w drodze mandatu karnego. Mężczyzna skorzystał z przysługującego mu prawa i odmówił jego przyjęcia, dlatego w najbliższych dniach sprawa trafi do sądu.  

Przypominamy!

Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach
Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów – podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach
Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym tlenkiem węgla.

Należy pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia , lecz do zmiany ich postaci w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu. Wdychając te zanieczyszczenia, każdy z nas jest narażony na choroby dróg oddechowych, uszkodzenie płuc i inne dolegliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *