Powiat Płocki

W Łącku rozpoczynają się prace przy budowie żłobka

W Łącku będzie żłobek. Dofinansowanie na ten cel gmina pozyskała z programu Maluch+ 2022-2029. Właśnie przekazano teren budowy pod inwestycję.

Pierwszy etap prac rozpocznie się już w marcu tego roku. Na żłobek w Łącku gmina pozyskała środki z programu Maluch+. Program ten integruje środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki z budżetu państwa. Na to zadanie pozyskane dofinansowanie wynosi ponad 1,3 mln zł. Z budżetu gminy na ten etap zarezerwowano prawie 600 000 zł.

W ramach zadania przy Samorządowym Przedszkolu w Łącku zostanie wybudowany obiekt parterowy z dwoma salami, szatnią, łazienkami, pomieszczeniami: administracyjnymi, socjalnymi i technicznymi o łącznej powierzchni użytkowej 160,80 m². Budynek będzie dostosowany do sprawowania opieki nad 20 dziećmi z czasem przebywania powyżej 5 godzin. Dofinansowanie z programu zostanie przeznaczone również na wyposażenie obiektu w meble, zestawy zabawek edukacyjnych, pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dzieci oraz niezbędny sprzęt. Dzięki otrzymanemu wsparciu z FERS Gmina otrzyma także środki na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki.

Żłobek przeznaczony będzie dla dzieci, w tym z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej. W sumie powstanie placówka na 20 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Jesteśmy przekonani, że realizacja tego projektu przyczyni się do wzrostu na terenie Gminy Łąck dostępności miejsc opieki co wpłynie nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu do instytucji opieki.

tłumaczy Zbigniew Białecki wójt gminy Łąck

Ponadto rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia – w tworzonych instytucjach konieczne będzie zatrudnienie opiekunów i pozostałej kadry.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *