Gospodarka i społeczeństwoPłock

Masz pomysł? Zgłoś do Budżetu Obywatelskiego Płocka

26 lutego startuje nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka. Mieszkańcy zdecydują o przeznaczeniu ponad 6,3 mln zł.

Wszyscy chcemy, aby Płock był najlepszym miejscem do życia. Jednym z narzędzi wpływania na jego rozwój jest Budżet Obywatelski Płocka. Dzięki pomysłom mieszkańców, zgłoszonym w poprzednich dwunastu edycjach, zyskaliśmy nowe miejsca do rekreacji, boiska i zieleń. Zapraszam do składania projektów i współdecydowania o naszym mieście

– mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Przedstawione teraz przedsięwzięcia będą realizowane w 2025 rok. Oczywiście, jeżeli w głosowaniu zaplanowanym na wrzesień wskażą je mieszkańcy. Pomysły przyjmowane są do 17 marca. Później będą sprawdzane.

W regulacjach trzynastej edycji BOP zaszły zmiany. Wprowadzono je po konsultacjach z mieszkańcami. Niezmiennie pula Budżetu Obywatelskiego Płocka, w tym roku 6,3 mln zł, jest podzielona między projekty ogólnomiejskie i osiedlowe. Nowe zasady określają katalog projektów, które mają wyłącznie charakter ogólnomiejski. Dotyczą oświaty – przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych itd., żłobków i innych placówek opiekuńczych (domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz miejskich instytucji kultury. Ponadto jeden projekt obejmuje tylko jedno zadanie i jedną lokalizację, a po zrealizowaniu musi być ogólnodostępny – nieodpłatnie i dla wszystkich chętnych (w przypadku inwestycji czy zakupu wyposażenia przez określoną liczbę godzin w tygodniu). Nie można zgłaszać pomysłów, które zakładają wykonanie jedynie dokumentacji projektowej czy części większej całości, postawienie pomnika albo generują duże koszty eksploatacji. Szczegółowe kryteria, które muszą spełnić zgłaszane projekty znajdziemy na stronie mojemiasto.plock.eu, poświęconej wszystkim edycjom BOP.

Tak jak dotychczas składać projekty (jak i głosować) mogą wszyscy mieszkańcy Płocka, bez względu na wiek. Osoby poniżej 13 roku życia muszą mieć zgodę opiekuna prawnego.

Są trzy sposoby złożenia projektów:

  • elektronicznie na formularzu dostępnym na stronie internetowej mojemiasto.plock.eu. Niezbędne załączniki należy dołączyć w formie skanu;
  • pocztą, wysyłając wypełniony wniosek wraz z załącznikami na adres Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1. Koniecznie w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Płocka”. O terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego;
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta (wejście od ul. Zduńskiej). Tu też składa się wypełniony papierowy formularz wraz z załącznikami.

Bardzo ważne, aby do zgłoszonego pomysłu była dołączona lista poparcia. Projekt ogólnomiejski musi poprzeć 15 mieszkańców, a osiedlowy – 0,1% mieszkańców danego osiedla (dokładna liczba podana jest w tym miejscu: https://mojemiasto.plock.eu/index.php/o-budzecie/do-pobrania/formularze)

Wartość projektu dotyczącego całego miasta nie może przekraczać 2 mln zł, a projektu osiedlowego 550 tys. zł. Dokładna kwota zostanie podana po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Płocka na 2025 rok

  • Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka – od 26 lutego do 17 marca
  • Weryfikacja projektów i przedstawienie listy zgłoszonych projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną, merytoryczno-prawną i finansową – do 30 lipca
  • Odwołania od negatywnej weryfikacji formalnej, merytoryczno-prawnej i finansowej projektów – 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników
  • Przedstawienie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie – do 20 sierpnia
  • Głosowanie mieszkańców – od 6 do 19 września
  • Ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wybranych w głosowaniu projektów na stronie internetowej – do 30 września

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *