Gospodarka i społeczeństwo

Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez ZUS. W wyniku waloryzacji wzrosną o 12,12 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 330,07 zł.

Nie tylko świadczenia emerytalno-rentowe co roku są waloryzowane. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane przez ZUS. Od 1 marca wzrosną procentowo o wskaźnik waloryzacji 112,12 proc. Najczęściej wypłacany przez Zakład — dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z kwoty 294,39 zł do kwoty 330,07 zł

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat życia i pobierają emeryturę, lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo inne długoterminowe świadczenie wypłacane przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus.

Świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli jeszcze 75. roku życia, mogą otrzymać dodatek na wniosek, o ile zostaną uznani przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji

– dodaje rzecznik.
Kwoty innych dodatków i świadczeń pieniężnych od 1 marca 2024 roku:
dodatek dla sieroty zupełnej620,36
dodatek za tajne nauczanie330,07
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji 495,11
dodatek kombatancki330,07
dodatek kompensacyjny49,51
dodatek do renty inwalidy wojennego (DIW)1263,73
ryczałt energetyczny299,82

Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które pobierają z ZUS-u rentę socjalną lub świadczenie Mama 4 plus albo nie pobierają żadnego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *