Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Rozpoczął się nabór do 7. edycji programu stypendialnego „Bona Fide”

W ramach programu studenci mogą uzyskać wsparcie w wysokości do 200 tys. zł. Wnioski można składać do 27 marca za pomocą formularza on-line: https://granty-fundacja.orlen.pl/, a wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2024 r.

Program „Bona Fide” (z łac. w dobrej wierze) został stworzony po to, aby wspierać naukę wybitnych studentów na najlepszych uniwersytetach na świecie, znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Listy Szanghajskiej). Stypendium służy pokryciu kosztów czesnego, a stypendyści zobowiązują się, że po ukończeniu nauki podejmą pracę na rzecz Polski – w sektorze publicznym, spółkach Skarbu Państwa lub zagranicznych agendach polskich instytucji. „Bona Fide” to unikalny w skali kraju program. Fundacja ORLEN prowadzi go od sześciu lat i wsparła już 59 studentów.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydaci są proszeni o złożenie kompletu wymaganych w regulaminie dokumentów. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu odbywają indywidualne rozmowy. Program Bona Fide realizowany jest z Partnerami. W siódmej edycji programu są nimi: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK, Fundacja ORLEN dla Pomorza oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Wnioski można składać do 27 marca za pomocą formularza on-line: https://granty-fundacja.orlen.pl/

Szczegóły programu znajdują się w regulaminie programu (patrz załącznik), a wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 maja 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *