sobota, 20 kwietnia 2024
Wojewódzki Szpital Zespolony w PłockuZdrowie

Plany rozwojowe Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku

Z okazji 50. rocznicy powstania Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kasprzaka w Płocku zorganizował konferencję poświęconą planowanym kierunkom i dalszym perspektywom rozwoju. Płocki szpital od 25 lat jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego, który od 1999 r. na jego funkcjonowanie i inwestycje przeznaczył ponad 330 mln zł. W spotkaniu udział wzięli marszałek Adam Struzik i Stanisław Kwiatkowski, dyrektor WSZ w Płocku.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kasprzaka w Płocku to największy szpital na terenie północno-zachodniego Mazowsza i jedna z największych wielospecjalistycznych placówek medycznych w województwie mazowieckim. Swoim zasięgiem obejmuje miasto Płock oraz powiaty płocki, sierpecki i gostyniński. Szpital w swojej strukturze organizacyjnej posiada 23 oddziały, poradnię lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ, a także 31 poradni specjalistycznych. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. dysponował 716 łóżkami. Liczba osób hospitalizowanych w 2023 roku wyniosła ponad 30 tys. osób.

Wsparcie służby zdrowia, poprawa jakości leczenia i bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu jest jednym z priorytetów samorządu Mazowsza. Płocki szpital na Winiarach wspieramy już od 25 lat. Do tej pory przekazaliśmy na ten cel niebagatelną kwotę ponad 330 mln zł. Dzięki tym środkom udało się m.in. rozbudować i zmodernizować Oddziały Obserwacyjno-Zakaźny, Ginekologiczno-Położniczy, Chorób Płuc i Gruźlicy. Utworzono także ośrodek udarowy i przebudowano SOR. Dofinansowanie objęło także zakup najnowocześniejszego wyposażenia dla poszczególnych oddziałów, karetek, czy szkolenia personelu medycznego 

– podsumowuje marszałek Adam Struzik.

Kluczowe inwestycje

Wśród największych inwestycji, jakie w ostatnim czasie szpital zrealizował, i będzie rozwijał w kolejnych latach, jest zbudowany od podstaw Ośrodek Radioterapii. Nowo wybudowany budynek ma trzy kondygnacje naziemne o łącznej powierzchni użytkowej prawie 7,5 tys. m² i aż 325 pomieszczeń. Samorząd Mazowsza w latach 2021-2023 przekazał na realizację tej inwestycji oraz zakup wyposażenia ponad 123 mln zł. W tym roku planuje przeznaczyć na ten cel kolejne 14,8 mln zł.

Rozpoczął się także remont 7. piętra budynku głównego, na którym ulokowany jest II Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddział Chirurgii Dziecięcej. W sumie na wsparcie płockiego szpitala w 2024 r. samorząd województwa zabezpieczył ponad 26 mln zł.

Największe szanse rozwojowe niewątpliwie stwarza nam Samorząd Województwa Mazowieckiego. Tylko dzięki zaangażowaniu województwa w proces poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Mazowsza mogliśmy w ostatnich latach poprawić infrastrukturę, cyfryzować usługi, bezpiecznie przejść przez pandemię COVID-19, a teraz snuć plany na przyszłość

– mówi Stanisław Kwiatkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Plany na najbliższe lata

W następnych latach Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku planuje m.in. budowę nowego pawilonu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz nowej części bloku operacyjnego i sal pooperacyjnych. Konieczna będzie także przebudowa nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który jest jednym z najbardziej obciążonych SOR-ów północnego Mazowsza.

Zarząd szpitala zamierza także dalej rozwijać procedury kardiologiczne, neurologiczne oraz okołoporodowe. W przypadku usług kardiologicznych wprowadzone będą najnowsze techniki leczenia arytmii – ablacje, małoinwazyjne zabiegi, pozwalające precyzyjnie zlokalizować miejsce odpowiadające za arytmię, poprzez wprowadzenie do serca specjalnych elektrod.  Z kolei Oddział Neurologiczny poszerzył wachlarz świadczeń dla pacjentów udarowych lub z tętniakiem mózgu, dzięki czemu niepotrzebne już będzie transportowanie chorych do warszawskich placówek medycznych. W tym tygodniu zespół medyczny, pod kierownictwem dr. n. med. Wojciecha Czepiela wraz z dr. n. med. Marcinem Kotkowskim, przeprowadził z sukcesem pierwszy w płockim szpitalu zabieg cyfrowej angiografii substrakcyjnej u 76-letniego pacjenta.

Z myślą o kobietach

Płocki szpital szczególną opieką stara się otaczać kobiety. Placówka dołączyła do grona szpitali, które nie tylko stosują farmakologiczne formy leczenia bólu porodowego ze wskazań medycznych, a więc stosują znieczulenie zewnątrzoponowe u rodzącej, ale także oferują możliwość porodu w wodzie. Immersja wodna to jedna z bardzo popularnych metod łagodzenia bólu, jeszcze do niedawna nie była dostępna dla płockich pacjentek. Z myślą o kobietach wprowadzono także cytologię płynną, czyli światowy standard badań diagnostycznych do oznaczania genotypów HPV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *