środa, 22 maja 2024
Powiat Płocki

Nowe zmodernizowane drogi powiatowe w gminach Brudzeń Duży i Stara Biała

Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz podpisał z wykonawcą umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych w powiecie płockim. Tym razem w gminach Brudzeń Duży i Stara Biała.

Już niebawem rozpoczną się prace na odcinku pomiędzy miejscowościami Suchodół a Karwosieki-Cholewice (gm. Brudzeń Duży) i w Starej Białej (gm. Stara Biała). Obydwie inwestycje wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S. A. z Gostynina.

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz – Mochowo” zrealizowane będzie na odcinku pomiędzy miejscowościami Suchodół a Karwosieki-Cholewice o długości 1,600 km. W jego zakres wejdą m.in.: wymiana przepustów pod koroną drogi, frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, ścięcie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. Wartość tej inwestycji to 1 953 965,95 zł,w tymdofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 1 856 267,65 zł.Termin realizacji:do 18 września 2024 roku.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock)” w miejscowości Stara Biała zrealizowane będzie na odcinku o długości 0,300 km. W jego zakres wejdą m.in.: frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej, regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych, odnowienie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Wartość robót to 257 894,10 zł. Termin realizacji: do 18 czerwca 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *