Płock

Pielęgniarstwo na AM z certyfikatem

Collegium Medicum Akademii Mazowieckiej w Płocku oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uhonorowane Certyfikatem Doskonałości Kształcenia.

Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała nr 124/2024 Prezydium Polskiej Komisji z dnia 2024 r.) kierunek pielęgniarstwo – studia pierwszego i drugiego stopnia, prowadzony w Akademii Mazowieckiej w Płocku został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” .

To prestiżowe wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jednocześnie sygnał nie pozostawiający wątpliwości co do wysokich standardów i jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Mazowieckiej w Płocku. Gratuluję Pani prof. Marioli Głowackiej Prorektor ds. Collegium Medicum, która od początku funkcjonowania studiów na kierunku pielęgniarstwo (od 2011 r.) analogicznie jak na innych kierunkach studiów w Collegium Medicum, ze szczególnym zaangażowaniem troszczy sią o jakość tego kształcenia. Certyfikat potwierdza również wysokie kompetencje nauczycieli akademickich oraz odpowiednią nowoczesną bazę dydaktyczną do kształcenia na kierunkach medycznych w Akademii Mazowieckiej w Płocku

– nie kryje zadowolenia prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Rektor Akademii Mazowieckiej w Płocku.

Podstawą przyznania certyfikatu dla Akademii Mazowieckiej w Płocku była pozytywna ocena programowa kierunku pielęgniarstwo i przyznanie akredytacji na maksymalny okres, który wynosi 6 lat. Ocena PKA potwierdziła, m.in. dobre praktyki w zakresie koncepcji kształcenia, realizacji programu studiów, metod kształcenia, kadry dydaktycznej, współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jakości kształcenia oraz wysokie osiągnięcia studentów i absolwentów.

Cieszę się, że nasze wieloletnie wysiłki zostały zauważone. To efekt ciężkiej pracy naszego całego zespołu (nauczycieli, studentów, pracowników administracyjnych, przedstawicieli podmiotów leczniczych, przedstawicieli samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, przedstawicieli samorządów terytorialnych, towarzystw naukowych itd.). Jestem zaszczycona możliwością współpracy z tak zaangażowanymi osobami na rzecz dobra i bezpieczeństwa pacjentów jako finalnego celu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Przyznanie certyfikatu utwierdza nas w przekonaniu, że wszyscy dobrze wykonujemy swoją pracę i jeszcze bardziej motywuje do doskonalenia jakości kształcenia kadr medycznych w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

– podkreśla dr hab. Mariola Głowacka, prof. AMP, Prorektor ds. Collegium Medicum

Jak wynika z ww. uchwały Prezydium PKA, w tym roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Certyfikat Doskonałości Kształcenia na kierunkach medycznych (pielęgniarstwo) jedynie Akademii Mazowieckiej w Płocku i Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie PKA, Certyfikaty Doskonałości Kształcenia stanowią potwierdzenie wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu. Certyfikaty są przyznawane w następujących kategoriach:

  • Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu na kierunku;
  • Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów;
  • Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej;
  • Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *