ORLEN S.A.Płock

Zakład Produkcyjny ORLEN w Płocku bardziej przyjazny dla środowiska

W Zakładzie Produkcyjnym ORLEN w Płocku został oddany do użytku zbiornik retencjonowania ścieków przemysłowych z dachem pływającym. W Płocku trwa także rozbudowa oczyszczalni ścieków, zakładająca wyposażenie w dwa urządzenia służące do wydzielania olejów ze ścieków o przepustowości 800 m3/h każdy. Nowe rozwiązanie pozwoli m.in. ograniczyć emisję uciążliwych zapachowo substancji do atmosfery.

materiały prasowe

Budowa i oddanie do użytku stalowego zbiornika o pojemności  9 600 m3 z dachem pływającym pozwoliła na wyłączenie z normalnej eksploatacji dotychczas używanych otwartych zbiorników retencyjnych. Oba rodzaje zbiorników służą do gromadzenia ścieków nieoczyszczonych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi polega na tym, że podczas tłoczenia  ścieków do zbiornika z dachem pływającym do atmosfery nie przedostają się szkodliwe i uciążliwe zapachowo substancje. Barierę stanowi dach pływający, który leżąc na powierzchni ścieków oddziela je od wypychanego powietrza, co w praktyce ogranicza do minimum emisje do atmosfery.

Duża powierzchnia otwartych zbiorników retencyjnych sprawiała, że zbiorniki wykorzystywane do tej pory stanowiły źródło emisji do atmosfery niepożądanych substancji, a także duże uciążliwości zapachowe. Obecnie eksploatowany zbiornik z pływającym dachem, oraz wyłączenie z użytku starych zbiorników, wpłynie na znaczne zmniejszenie emisji do atmosfery i ograniczyła wpływ płockiego kompleksu produkcyjnego na środowisko.

materiały prasowe

Budowa naziemnego zbiornika retencyjnego z pływającym dachem wraz ze stanowiskiem przeciwpożarowym, rurociągami, podporami, rozbudową dróg i sieciami oraz modernizacją  przepompowni ścieków przemysłowych trwała ok. 3,5 roku, a jej koszt wyniósł blisko 43 mln złotych. Na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLENU w Płocku planowana jest budowa jeszcze jednego zbiornika tego typu, który powstanie w ramach modernizacji oczyszczalni ścieków dla potrzeb Kompleksu Olefin III i programu SPRINT. Obecnie w Płocku trwa również rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z niezbędna infrastrukturą, która będzie wyposażona w dwa flotatory DAF – każdy o przepustowości 800 m3/h. Urządzenia te będą służyły do wydzielania ze ścieków olejów, których nie można było wyseparować w dotychczas stosowanej technologii flotacji IAF. Ponadto w trakcie budowy jest nowe urządzenie do redukcji zanieczyszczeń emitowanych ze ścieków. Urządzenie o wydajności około 22 000 m3/h  będzie neutralizowało wszelkie uciążliwości zapachowe, które mogą pojawić się w tej części oczyszczalni ścieków.

ORLEN przeprowadził z Zakładzie Produkcyjnym w Płocku także inne inwestycje w obszarze gospodarki wodnej zwiększające bezpieczeństwo i efektywność procesów produkcyjnych, instalując m.in. nowe filtry wody gospodarczej i przeciwpożarowej, nowy kolektor i reaktor wielokomorowy do wody zdekarbonizowanej potrzebnej w procesach produkcyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *