FilmORLEN S.A.

IOS, czyli po co ten komin?

Instalacja Odsiarczania Spalin – do jej głównych zadań należy usuwanie związków siarki ze spalin, które powstają w wyniku spalania ciężkiego oleju opałowego w zakładowej elektrociepłowni, która z kolei wytwarza ciepło dla ORLENU i mieszkańców Płocka. My widzimy wysoki komin i kłębów pary wydobywające się z niego. Z naszą kamerą sprawdziliśmy co tam się dzieje. Po instalacji oprowadzał nas kierownik Tomasz Kubera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *