Gospodarka i społeczeństwo

Maj pod znakiem egzaminów

Do majówki zostało zaledwie kilka dni. Dla wielu będzie to czas wypoczynku, ale dla części ostatnie chwile przed egazminami. Maturzyści i ósmoklasiści – to przed nimi majowe wyzwania.

Terminy głównych egzaminów dla ósmoklasistów wyznaczono na 14, 15 i 16 maja. A to oznacza, że w wielu szkołach pozostali uczniowie będą mieli wolne od zajęć.

W tym roku ostatni raz egzamin obejmie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów – matematyki, języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Wśród języków obcych nowożytnych, ósmoklasista może wybrać angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Co istotne, musi to być język, na zajęcia z którego uczeń uczęszcza na obowiązkowych lekcjach w szkole. W tym roku główne terminy egzaminów ósmoklasistów przypadają na: 14 maja (wtorek) – język polski, 15 maja (środa) – matematyka i 16 maja (czwartek) – język obcy nowożytny.

Egzaminy ósmoklasistów rozpoczynają się standardowo o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w nich z przyczyn losowych, będą musieli odpowiednio je udokumentować, na przykład poprzez okazanie zwolnienia lekarskiego.

Dla tych osób przygotowany zostały terminy dodatkowe: 10 – 12 czerwca. Jak informuje CKE, od 2025 roku egzamin ósmoklasisty będzie obejmował podstawę programową kształcenia ogólnego dla klas I-VIII. Oznacza to, że zakres sprawdzanej wiedzy będzie znacznie szerszy.

Wcześniej, bo już 7 maja rozpoczną się matury. Tradycyjnie od egzaminu z języka polskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *