Gospodarka i społeczeństwoPowiat Płocki

Trwają uzgodnienia dotyczące budowy linii najwyższych napięć relacji Grudziądz-Płock

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) prowadzą konsultacje przebiegu nowej linii elektroenergetycznej 400 kV między stacjami Grudziądz i Płock. Prawie 120-kilometrowa linia będzie przebiegać przez teren 18 gmin na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a za budowę odpowiadać będzie wykonawca wyłoniony w przetargu.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami terenów, przez które przebiegać będzie linia, rozpoczęły się w lutym 2024 r. PSE przedstawia założenia projektowe, przewidywaną trasę i lokalizację infrastruktury na danym terenie.

Dotychczas swoje opinie przekazało prawie 80 proc. właścicieli działek, przez które przebiegać będzie linia. Zbierane uwagi są analizowane przez projektantów trasy i jeżeli to możliwe, uwzględniane w planowanej trasie linii.

Spotkania organizowane przez PSE miały charakter dyżurów informacyjnych. Właściciele działek, przez które linia będzie przebiegać, otrzymali imiennie zaproszenia, ale z dyżuru mógł skorzystać każdy mieszkaniec. Plakaty z informacjami o spotkaniach były wywieszone na tablicach sołeckich, w urzędach gmin oraz na gminnych stronach internetowych.

Wcześniej założenia projektowe dotyczące nowej linii omawiano z wójtami, a następnie prezentowano radom gmin, przez które linia ma przebiegać. Dzięki takiemu podejściu już na wczesnym etapie prac koncepcyjnych, projektanci poznali plany rozwojowe gmin i mogli uwzględnić potrzeby lokalnych społeczności.

Budowa linii rozpocznie się w 2028 roku, a jej uruchomienie planowane jest na 2030 rok. Linia przebiegać będzie przez gminy: Stara Biała, Gozdowo, Brudzeń Duży, Tłuchowo, Wielgie, Lisewo, Płużnica, Chełmża, Łysomice, Lubicz, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Obrowo, Czernikowo, Kikół, Lipno (gm. wiejska), Dobrzyń nad Wisłą i Mochowo.

Więcej informacji o inwestycji: https://inwestycje.pse.pl/liniagrudziadzplock

Uwagi dotyczące inwestycji można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie inwestycji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są strategiczną spółką Skarbu Państwa, której zadaniem jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu elektroenergetycznego. Działalność PSE nie ma charakteru komercyjnego, a jej inwestycje służą zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kraju. Są one finansowane z taryfy przesyłowej, ustalanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obecnie spółka realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii. Do 2036 roku zbuduje prawie 5 tys. km torów linii 400 kV i 28 nowych stacji elektroenergetycznych oraz zmodernizuje 110 istniejących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *