środa, 22 maja 2024
Gospodarka i społeczeństwo

Masz problem z opłacaniem składek? Zgłoś się do ZUS

Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z opłacaniem składek w ZUS mogą wystąpić o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody z ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej.

ZUS pomaga przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga przedsiębiorcom, którzy borykają się z utratą płynności finansowej. Doradcy ds. ulg i umorzeń na salach obsługi klienta informują przedsiębiorcę o możliwych formach pomocy. Jedną z nich jest rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał możliwość opłacenia zaległych składek w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone. Przedsiębiorca może również podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek. Odroczenie może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Odroczenie terminu płatności

Płatnik składek, który ma trudności z bieżącym opłacaniem składek, może wnioskować o przesunięcie terminu ich płatności. Odroczenie może jednak dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. Wniosek o odroczenie przedsiębiorca powinien złożyć najpóźniej w dniu terminu płatności składek. Dzięki umowie z ZUS przedsiębiorca nie będzie płacił odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy. Opłata prolongacyjna naliczana jest do nowego terminu płatności odroczonej składki. Poza tym dzięki odroczeniu terminu płatności składek przedsiębiorca uniknie konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Układ ratalny

Gdy zaległości są większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo ich spłacić, to może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. A jeśli przedsiębiorca dodatkowo ma zadłużenie z tytułu kosztów egzekucyjnych, bo dyrektor Oddziału ZUS wdrożył już postępowanie egzekucyjne, to również może zawnioskować o rozłożenie ich na raty. Po podpisaniu umowy płatnik będzie mógł opłacić zaległe składki w dłuższym terminie, a jeśli prowadzone jest wobec niego przez ZUS postępowanie egzekucyjne, to zostanie ono zawieszone.

Zawarcie ugody z ZUS niesie wiele korzyści, m.in. do składek objętych ulgą nie nalicza się odsetek od dnia wpływu wniosku o ulgę, w ich miejsce pobiera się opłatę prolongacyjną (o której mowa była już przy okazji odroczenia składek). Poza tym przedsiębiorca, który płaci raty w terminie i w ustalonej wysokości oraz reguluje bieżące składki, może uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które potrzebne jest m.in. w postępowaniach przetargowych.

O rozłożenie zadłużenia na raty mogą ubiegać się nie tylko obecni i byli przedsiębiorcy, ale także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek. To mogą być np. spadkobiercy, osoby trzecie, następcy prawni, czy małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek czy rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, czy osobiście w placówce ZUS. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania. Przedsiębiorca może skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń w wybranych placówkach ZUS. Pomogą mu również pracownicy sali obsługi klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *