Gospodarka i społeczeństwo

Ile może dorobić od czerwca pracujący wcześniejszy emeryt czy rencista

Od czerwca zaczynają obowiązywać nowe limity dorabiania dla niektórych pracujących emerytów i rencistów. Górna granica zarobków, które można osiągnąć przekroczyła kwotę 10,5 tys. zł.

Limity zarobkowe zmieniają się cztery razy w roku, tj. w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu, a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w kraju za poprzedni kwartał. Nie wszyscy świadczeniobiorcy ZUS-u muszą ich przestrzegać. Grupą osób, która powinna je śledzić, są  wcześniejsi  emeryci i renciści. Po przekroczeniu 70 lub 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie wypłata świadczenia może zostać obniżona, lub zawieszona.

Niższy dolny limit bezpiecznego dorabiania od czerwca do końca sierpnia jest wyższy o ok. 425 zł niż obecnie i wynosi 5703,20 zł brutto miesięcznie. Zarobki do tej kwoty nie będą miały wpływu na zmniejszenie świadczenia wypłacanego przez ZUS. Drugi, wyższy próg wzrósł o blisko 790 zł i wynosi 10 591,60 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tego pułapu może skutkować zawieszeniem wypłaty wcześniejszej emerytury bądź renty

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Kiedy ZUS zmniejszy świadczenie

Dodatkowe przychody wcześniejszego emeryta lub rencisty, które mieszczą się między nowymi kwotami granicznymi, mogą spowodować zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia dolnego progu, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. 

Kwota maksymalnego zmniejszenia różni się w zależności od rodzaju świadczenia. Te kryteria zmieniły się w marcu 2024 r. i będą obowiązywać do końca lutego 2025 r. Nowe kwoty wynoszą:

  • 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kto może dorabiać bez limitu

Na limity w dorabianiu do świadczeń z ZUS-u nie muszą zważać emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65. lat. Wyjątkiem są emeryci, którym ZUS podwyższy wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 2024 r. to 1780,96 zł brutto). Jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum

– wyjaśnia rzecznik.

Ograniczenia zarobków nie dotyczą również osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może dorabiać bez ograniczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *