Powiat Płocki

Nowy autobus dla Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach

kluczyki do nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, przekazał Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz na ręce Beaty Jakubowskiej Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.

Dziś jest ważny dzień dla wspólnoty tej placówki. Cieszymy się, że udało się sfinalizować przedsięwzięcie, o które zabiegaliśmy od wielu miesięcy. Jesteśmy pewni, że będzie to ogromne wsparcie i że samochód będzie jak najlepiej służył całej szkole.

mówił Starosta Płocki Sylwester Ziemkieiwcz

Samochód pomoże lepiej organizować transport, dowozić dzieci do szkoły, zabierać do kina, teatru czy na wycieczki. Będzie to okno na świat, bo obok edukacji bezpieczeństwo jest priorytetem.

podkreślała Beata Jakubowska dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Samochód w sumie zabrać może 24 osoby, posiada także dwa stanowiska dla wózków inwalidzkich. Wyposażony jest w atestowaną platformę (rampę) umieszczoną za ostatnim rzędem foteli, służącą do obsługi osób poruszających się na wózkach. Wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Autobus klasy A jest fabrycznie nowy, wyprodukowany został w 2024 roku.

W uroczystym przekazaniu samochodu uczestniczyli: Sylwester Ziemkiewicz Starosta Płocki, Waldemar Zawadzki Wicestarosta, Bogdan Banaszczak Radny Powiatu Płockiego i jednocześnie kierownik płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Bogusław Jankowski Radny Powiatu Płockiego, Małgorzata Struzik Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku, Małgorzata Lewandowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, Michał Bury Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, ks. Andrzej Krajewski Proboszcz Parafii Ciachcin, Krzyszof Wielec Kierownik działu gospodarczego i Tomasz Ignaczewski Kierownik działu administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Goślicach. Gospodarzem spotkania była Beata Jakubowska Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach.

Samochód zakupiono w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *