Zdrowie

Niebieska skrzyneczka zdrowia psychicznego – nowy projekt na Mazowszu

Rosnąca liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży oraz długi czas oczekiwania na wizytę u psychiatry to poważny problem w całej Polsce, także na Mazowszu. Dlatego tak istotne jest, by młodzi mieszkańcy województwa mazowieckiego mogli otrzymać wsparcie. Temu ma służyć projekt realizowany przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego i władze regionu – „Niebieska skrzyneczka zdrowia psychicznego”.

Celem akcji jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni w szkołach, w których uczniowie będą mogli anonimowo opisać swoje problemy, poinformować o trudnych sytuacjach, których doświadczają oni lub ich rówieśnicy, a także poprosić o pomoc.

Inicjatywa ma umożliwić szybkie reagowanie na potrzeby uczniów i udzielenie im wsparcia psychologicznego. Celem inicjatywy jest też promowanie empatii, wzajemnego wsparcia i solidarności wśród uczniów i społeczności szkolnej. 

Ważne jest zwiększanie świadomości na temat zdrowia psychicznego wśród uczniów i kadry pedagogicznej, a także edukacja w zakresie radzenia sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Cieszę się, że to właśnie nasz młodzieżowy sejmik wyszedł z taką inicjatywą, co pokazuje, że młodzi ludzie są wrażliwi na problemy rówieśników i chcą im realnie pomóc.

Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego

Cele projektu

Inicjatywa jest odpowiedzią na alarmujące statystyki dotyczące zdrowia psychicznego młodych osób. 

Obserwując rosnącą liczbę prób samobójczych i problemy dzieci i młodzieży, czujemy się zobowiązani do działania. Wierzymy, że empatia, współpraca i wsparcie są kluczowe, dlatego apelujemy do społeczności szkolnych o zaangażowanie się w projekt. To nasza wspólna odpowiedzialność, by każde dziecko czuło się bezpieczne i zrozumiane. Nie możemy być obojętni.

Marcelina Maciąg, przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i pomysłodawczyni projektu

Realizacja projektu na wpłynąć na poprawę dostępu do wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim. Znajdujące się w szkołach skrzyneczki będą służyć uczniom jako anonimowy kanał do zgłaszania zarówno własnych problemów, jak i tych zauważonych u rówieśników.

Jak działają skrzyneczki?

Uczniowie będą mogli anonimowo zostawić w skrzyneczce wiadomości, które będą odbierane przez opiekunów projektu, np. psychologów szkolnych. Podejmą oni odpowiednie kroki, aby jak najszybciej zapewnić osobom potrzebującym dostęp do profesjonalnej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *