Płock

Na co miasto ma wydać 6,3 mln zł? Zdecydują płocczanie

Budżet Obywatelski Płocka wszedł w kolejny etap. Zakończyła się ocena projektów zgłoszonych przez mieszkańców. Do głosowania zostało dopuszczonych 29 pomysłów. Nie jest to ostateczna liczba, ponieważ Pomysłodawcy mogą się odwołać.

Warto brać udział w Budżecie Obywatelskim Płocka na każdym etapie. Mamy wpływ na najbliższe otoczenie i realizujemy potrzeby, które bezpośrednio przekładają się na komfort naszego życia. Do tej pory zrealizowaliśmy 140 pomysłów płocczan za ponad 50 mln zł. Teraz do rozdysponowania jest 6,3 mln zł. O ich przeznaczeniu zdecydują wszyscy mieszkańcy we wrześniowym głosowaniu. Zachęcam do udziału

– mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 48 projektów. 46 z nich spełniło kryteria formalne i zostało poddanych ocenie merytoryczno-prawnej i finansowej. Na tym etapie pracownicy urzędu miasta sprawdzali m.in. zgodność z zadaniami własnymi miasta, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, miejskimi dokumentami, programami i strategiami, możliwość realizacji pomysłu we wskazanej lokalizacji, techniczną wykonalność, poprawność oszacowanych kosztów czy też spełnienie kryterium ogólnodostępności. Gdy komórka weryfikująca projekt miała wątpliwości, kontaktowała się z Pomysłodawcą w celu uzupełnienia informacji, doprecyzowania lokalizacji lub modyfikacji projektu.

Pozytywnie zostało ocenionych 29 projektów: 16 ogólnomiejskich i 13 osiedlowych. Dwa zgłoszone pomysły, dotyczące remontu ul. Lasockiego, ze względu na pokrywającą się lokalizację i zakres zostaną poddane pod głosowanie jako jeden projekt o charakterze ogólnomiejskim. Z kolei projekt nr 22 pn. „Aktywni razem” wycofał Pomysłodawca.

Mieszkańcy, których projekty zostały ocenione negatywnie, mogą odwołać się od tego rozstrzygnięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia opublikowania wyników oceny, czyli do 11 lipca 2024 r. Odwołania wraz z uzasadnieniem można złożyć na 2 sposoby:

1. elektronicznie na adres mailowy obywatelski@plock.eu

2. pisemnie na adres Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Odwołanie rozpatrywane jest przez Prezydenta w ciągu 7 dni roboczych od daty jego wpływu. To rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania zgłoszonego projektu nie później niż 5 dni roboczych od daty ogłoszenia pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektów. Może to zrobić elektronicznie na adres mailowy obywatelski@plock.eu

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 6-19 września. Listę punktów do głosowania wraz z harmonogramem podamy wkrótce. Dotrą na każde osiedle.

Budżet Obywatelski Płocka na 2025 rok w liczbach:

Zgłoszonych projektów: 48, w tym 27 ogólnomiejskich i 21 osiedlowych. Liczba projektów poddanych pod głosowanie: 29 – 16 ogólnomiejskich, 13 osiedlowych.

Krótkie opisy projektów poddanych pod głosowanie:

Projekty ogólnomiejskie

Projekt nr 4 – MAMO, TATO. CHCĘ SIĘ URODZIĆ. IN VITRO DLA PŁOCKICH PAR – Zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Płocka. Z projektu mogłoby skorzystać ok. 20 par. Szacunkowa kwota dofinansowania na parę – ok. 10 000 zł. lokalizacja: Płock, szacunkowy koszt realizacji: 200 000 zł

Projekt nr 6 – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU Zakup zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor, urządzenia peryferyjne), licencje (Windows PRO, Office 2021 Professional Plus PL MOLP LTSC), CorelDRAW GS Enterprise EDU ed.2023 (incl. 1 Yr CorelSure Maint.) (Win/Mac) do pracowni teleinformatycznych w ZST. lokalizacja: al. Jana Kilińskiego 4 (Zespół Szkół Technicznych) szacunkowy koszt realizacji: 476 413 zł

Projekt nr 7 – STREFA RUCHU DROGOWEGO DLA DZIECI Renowacja ogólnodostępnego Miasteczka Ruchu Drogowego przy ZS nr 1. Remont obejmie naprawę i uzupełnienie braków w nawierzchni, wymianę oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu oraz objęcie obiektu systemem monitoringu wizyjnego, obsługiwanego przez szkołę. lokalizacja: ul. F. Piaska 5 (Zespół Szkół nr 1) szacunkowy koszt realizacji: 927 400 zł

Projekt nr 10 – ROZTAŃCZMY PŁOCK Organizacja tanecznych zajęć ruchowych skierowanych do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozaszkolnych. Adresatami projektu będą dzieci i młodzież z nadwagą lub otyłością oraz dla dzieci chcące rozwijać pasję tańca. Realizacja projektu będzie odbywać się za pośrednictwem SP nr 16. Za prowadzenie zajęć będą odpowiadali chętni nauczyciele przeszkoleni przez uprawnionego instruktora tańca wraz z uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia lub wykwalifikowani instruktorzy, którzy wcześniej przejdą szkolenie. Powołany zostanie opiekun projektu, do którego zadań będzie należał: nadzór nad realizacją projektu, w tym konieczność doszkolenia kadry, systematyczność zajęć i ich jakość, organizacja warsztatów psychoterapeutycznych i dietetycznych dla dzieci i ich rodziców. lokalizacja: Piasta Kołodzieja 7 (Szkoła Podstawowa Nr 16) szacunkowy koszt realizacji: 74 250 zł

Projekt nr 11 – TOALETA DLA AKTYWNYCH Postawienie nowoczesnej toalety przy zalewie Sobótka dla osób aktywnie spędzających czas na terenie zalewu. lokalizacja: ul. Rybaki, Zalew Sobótka szacunkowy koszt realizacji: 350 000 zł

Projekt nr 12 – KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SP 23 Budowa kompleksu sportowego, w skład którego wchodzić będą: czterotorowa bieżnia prosta 100 m, skocznia w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą. lokalizacja: ul. Walecznych 20 (Szkoła Podstawowa nr 23) szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000 zł

Projekt nr 14 – NOWOCZESNA PRACOWNIA KOMPUTEROWA Remont pracowni komputerowej i wyposażenie jej w nowy sprzęt: 23 stanowiska uczniowskie i 1 nauczycielskie; dotykowy monitor interaktywny z uchwytem; urządzenie wielofunkcyjne laserowe; dostosowanie istniejącej sieci elektrycznej i informatycznej. lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 4 (Szkoła Podstawowa nr 3) szacunkowy koszt realizacji: 258 700 zł

Projekt nr 23 – SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W SP 18 Przygotowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na Salę Doświadczania Świata – miejsca do prowadzenia zajęć dla dzieci wymagających specjalistycznej pomocy edukacyjno-terapeutycznej. Zadanie obejmie prace budowlane i elektryczne m.in.: skucie płytek wylewkę, położenie wykładziny, malowanie, instalację elektryczną, montaż drzwi i rolet oraz wyposażenie w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów, co umożliwi wielokierunkowy rozwój uczniów przez dostarczanie różnorodnych bodźców (dźwiękowych, świetlnych, zapachowych i dotykowych). lokalizacja: Jasna 8 (Szkoła Podstawowa nr 18) szacunkowy koszt realizacji: 207 400 zł

Projekt nr 27 – WROTKOWISKO Budowa wrotkowiska wraz z bandami ochronnymi do bezpiecznej nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach. lokalizacja: Teren Miejskiego Centrum Sportów Miejskich w Parku Północnym w sąsiedztwie boisk sportowych na działkach 293/187, 2906/150. szacunkowy koszt realizacji: 1 990 000 zł

Projekt nr 30 – MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ALEI ARMII KRAJOWEJ Modernizacja około 1,2 km ścieżki rowerowej wzdłuż alei Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Wyszogrodzką do skrzyżowania z ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego polegająca na wymianie starej, nierównej nawierzchni z kostki brukowej na nową asfaltową. lokalizacja: aleja Armii Krajowej szacunkowy koszt realizacji: 1 770 000 zł

Projekt nr 31 – ABC POMOCY Modernizacja i doposażenie bazy diagnostyczno-terapeutycznej poradni poprzez zakup m.in. monitorów interaktywnych, sprzętu komputerowego, laptopów oraz sprzętu do terapii słuchowej metodą Tomatisa wraz ze szkoleniem pracowników. lokalizacja: J. Z. Jakubowskiego 10 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2) szacunkowy koszt realizacji: 187 000 zł

Projekt nr 34 – SOBÓTKA POD ŻAGLAMI Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego w ogólnodostępne łodzie żaglowe i deski SUP z pływającą stacją dokującą. lokalizacja: Zalew Sobótka (wypożyczalnia sprzętu wodnego MOSiR) szacunkowy koszt realizacji: 140 100 zł

Projekt nr 41 – ZIELONE PŁUCA. REWITALIZACJA ZIELENI OGRODU JORDANOWSKIEGO Wzbogacenie bioróżnorodności Ogródka Jordanowskiego poprzez nowe nasadzenia i żywopłot wokół ogrodzenia, a także stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z oznaczeniem rosnących tam gatunków roślin i drzew. Zakup pojemników do segregacji śmieci i recyklingu, pojemników do zbierania deszczówki, kompostownika, pawilonu do przechowywania narzędzi i akcesoriów niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych, stołów i krzeseł do działań edukacyjnych oraz przeprowadzenie lekcji edukacyjnych i spacerów dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych oraz warsztatów weekendowych dla rodzin mieszkających na pobliskich osiedlach wraz z zakupem materiałów potrzebnych do ich przeprowadzenia. lokalizacja: ul. 4 Pułku Strzelców Konnych, Ogród Jordanowski szacunkowy koszt realizacji: 117 700 zł

Projekt nr 46 – PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW BOLKOWY GRÓD ORAZ REAKTYWOWANIE W TZW. PARKU PRZYJAŹNI I POKOJU W PŁOCKU Budowa interaktywnego placu zabaw w stylu rycerskim, łączącego elementy historyczne z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz zagospodarowanie tzw. „Parku Przyjaźni” z uwzględnieniem faktów historycznych, odbudowy obelisku i przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych terenu zielonego. lokalizacja: zbieg ulic Mostowej i Rybaki szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000 zł

Projekt nr 47 – ŚWIĄTECZNE MIASTECZKO JARMARKOWE Organizacja Świątecznego Miasteczka Jarmarkowego w grudniu 2025 r. Zadanie przewiduje: specjalnie udekorowaną bramę wejściową; paradę z okazji otwarcia przygotowaną przez grupę sceniczną bądź teatralną przy dźwiękach świątecznej muzyki, jasełka na zakończenie parady w wykonaniu dzieci z płockich domów kultury; strefę handlową z ok. 30 stoiskami jarmarkowymi, strefę gastronomiczną z ok. 10 foodtruckami i przyczepami gastronomicznymi oraz zadaszonym miejscem do konsumpcji; strefę animacji dla dzieci, animatorów w strojach elfów; strefę Św. Mikołaja z reniferami, saniami bądź domkiem Św. Mikołaja, pamiątkowe zdjęcia. lokalizacja: plac Starego Rynku szacunkowy koszt realizacji: 160 000 zł

Projekt nr 48 – REMONT DROGI UL. LASOCKIEGO – II ETAP Remont drogi pomiędzy ul. Mikołaja Reja i ul. 11-go Listopada – rondo (działka o nr 487/4) polegający na remoncie nawierzchni drogi, chodników wraz z remontem kanalizacji deszczowej. lokalizacja: droga pomiędzy ul. Reja i ul. 11-go Listopada, działka o nr ew. 487/4 szacunkowy koszt realizacji: 2 000 000 zł

Projekty osiedlowe

Osiedle Borowiczki

Projekt nr 3 – PARK U ZBIEGU ULIC BOROWICKIEJ I BASENOWEJ Utworzenie parku kieszonkowego na osiedlu Borowiczki poprzez dopełnienie istniejącej przestrzeni nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, ustawieniem kilku ławek, stolików oraz wytyczeniem ścieżek spacerowych. lokalizacja: dz. nr ew. 2167/12 szacunkowy koszt realizacji: 540 000 zł

Osiedle Dworcowa

Projekt nr 39 – POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA UL. OBROŃCÓW PŁOCKA 1920 R. Budowa dwóch spowalniaczy (progów) sinusoidalnych oraz zamontowanie dwóch luster drogowych. lokalizacja: Skrzyżowanie ul. Obrońców Płocka 1920 r. z al. S. Jachowicza i z ul. F. Chopina. szacunkowy koszt realizacji: 136 800 zł

Osiedle Imielnica

Projekt nr 24 – TĘŻNIA SOLANKOWA NA OSIEDLU IMIELNICA W PŁOCKU Budowa tężni solankowej, która umożliwi mieszkańcom osiedla korzystanie z inhalacji solankowych. lokalizacja: skrzyżowanie ul. Harcerskiej i Kolczyńskiego (fragment działki o nr ew. 1087/23) szacunkowy koszt realizacji: 550 000 zł

Osiedle Łukasiewicza

Projekt 15 – BUDOWA PLACU ZABAW PRZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH 9 Budowa ogrodzonego placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią, wyposażonego w nowoczesne i atrakcyjne urządzenia zabawowe. lokalizacja: ul. Batalionów Chłopskich 9, dz. nr ew. 382/45 szacunkowy koszt realizacji: 440 000 zł

Osiedle Podolszyce Południe

Projekt nr 38 – BUDOWA ULICY SYNÓW PUŁKU Budowa ulicy i chodnika oraz jej techniczne uzbrojenie w niezbędne sieci i przyłącza, wodę, kanalizację i oświetlenie. lokalizacja: ul. Synów Pułku szacunkowy koszt realizacji: 550 000 zł

Osiedle Podolszyce Północ

Projekt nr 40 – KOLOROWY PLAC ZABAW W PARKU PÓŁNOCNYM Doposażenie istniejącego placu zabaw o urządzenie wielofunkcyjne wyposażone w wiele elementów do zabawy takich jak: zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, panele edukacyjne, pomost linowy, tunele i podejścia linowe. lokalizacja: ul. Walecznych (Park Północny) szacunkowy koszt realizacji: 187 000 zł

Projekt nr 45 – TOR NINJA Rozbudowa istniejącego kompleksu sportowego o strefę – Tor Ninja wraz z małą architekturą (ławki, śmietniczki, oświetlenie) oraz nasadzeniami roślinności. Do instalacji wymagana jest przestrzeń wolna od elementów niezwiązanych z konstrukcją o wymiarach około 25×10 mb. Orientacyjne wymiary klatki: wys. 3 mb, szerokość ok. 6 mb, długość ok. 20 mb – zespolona na stałe z gruntem. Nawierzchnia pod urządzeniem – podłoże zabezpieczone np: piasek o wielkości ziarna od 0,2 do 2mm i minimalnej głębokości 300mm. Konstrukcja powinna być funkcjonalna i zróżnicowana – umożliwiająca trening różnych elementów. lokalizacja: ul. Walecznych, Park Północny szacunkowy koszt realizacji: 550 000 zł

Osiedle Pradolina Wisły

Projekt nr 35 – DOPOSAŻENIE BUDYNKU PRZY UL. NIZINNEJ 39 SŁUŻĄCEGO JAKO SIEDZIBA RMO PRADOLINA WISŁY Zakup 15 szt. zestawów piknikowych, 2 szt. namiotów, 5 szt. gier wielkoformatowych służących do organizacji wydarzeń dla mieszkańców osiedla Pradolina Wisły. lokalizacja: ul. Nizinna 39 (siedziba RMO Pradolina Wisły) szacunkowy koszt realizacji: 13 800 zł

Projekt nr 44 – TABLICA INFORMACYJNA Z NAZWĄ OSIEDLA Postawienie 2 szt. tablic informacyjnych “witaczy” z nazwą osiedla. lokalizacja: ul. Dobrzykowska, dz. nr 149 szacunkowy koszt realizacji: 15 000 zł

Osiedle Skarpa

Projekt nr 19 – TEREN REKREACJI DLA SKARPIAN Kontynuacja rozpoczętej inwestycji „Nad Jarem”. W ramach zadania przewiduje się wybudowanie kolejnego odcinka ścieżki pieszej wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu polegającym na montażu ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery i leżanek, nasadzeniem zieleni na rabatach, nasadzeniem drzew, wysianiem łąki kwietnej, budową górki saneczkowej z zielenią izolacyjną, która w lecie będzie służyć do jazdy rowerowej. lokalizacja: ul. Na Skarpie szacunkowy koszt realizacji: 545 000 zł

Osiedle Tysiąclecia

Projekt nr 17 – ROZBUDOWA PLACU ZABAW W SĄSIEDZTWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw. W ramach zadania przewiduje się oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznego podłoża, wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia oraz wykonanie ogrodzenia po całym obwodzie placu zabaw. lokalizacja: Al. Floriana Kobylińskiego 8, dz. nr ew. 832 szacunkowy koszt realizacji: 549 000 zł

Osiedle Winiary

Projekt nr 5 – PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH PRZY UL. TRAKTOWEJ Projekt oświetlonego przejścia dla pieszych przy ul. Traktowej obok istniejących od niedawna przystanków autobusowych. lokalizacja: ul. Traktowa w pobliżu przystanku autobusowego szacunkowy koszt realizacji: 70 000 zł

Projekt nr 16 – CHODNIK DLA PIESZYCH NA ULICY DYBOWSKIEGO Remont zniszczonego chodnika przy ul. Dybowskiego. lokalizacja: ul. Dybowskiego szacunkowy koszt realizacji: 435 000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *