Gospodarka i społeczeństwoORLEN S.A.

Grupa ORLEN dostarczy gaz na Słowację

ORLEN, za pośrednictwem spółki zależnej PGNiG Supply&Trading, podpisał ze słowacką spółką ZSE Energia umowę na sprzedaż gazu, którego wolumen pokryje ok. 30% zapotrzebowania ZSE Energia w ciągu roku. Kontrakt jest przykładem rosnącej współpracy firm z Europy Środkowo-Wschodniej w celu dywersyfikacji dostaw i wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego w regionie.

Umowa zawarta pomiędzy Grupą Orlen oraz ZSE Energia z Grupy ZSE przewiduje dostawę gazu ziemnego w okresie od stycznia do końca 2025 roku. Surowiec pochodzący m.in. z USA zostanie dostarczony w postaci skroplonej do terminala LNG, w którym Grupa ORLEN posiada długoterminową rezerwację mocy. Stamtąd, po regazyfikacji, surowiec zostanie przesłany gazociągiem Polska-Litwa do polskiego sytemu gazowego i dalej przesłany na Słowację za pomocą interkonektora Vyrava.

Będzie to pierwszy przypadek, kiedy słowacka spółka sprowadzi gaz ziemny z kierunku północnego. Wolumen kontraktu odpowiada ok. 1/3 rocznego zapotrzebowania klientów Grupy ZSE, która jest drugim największym dostawcą gazu na Słowacji.

Zawarcie kontraktu pomiędzy Spółkami nie byłoby możliwe, gdyby nie oddane w ostatnich latach nowe międzysystemowe połączenia gazowe, łączące Polskę z innymi krajami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i rejonu państw bałtyckich, które to połączenia umożliwią Grupie Orlen sprzedaż paliwa do klientów w kraju i za granicą w oparciu o zdywersyfikowany portfel pozyskania gazu.

Cena gazu w kontrakcie będzie ustalana w sposób rynkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *