Płock

Konsultacje projektu programu współpracy z NGO

Rozpoczynają się konsultacje projektu rocznego Programu współpracy płockiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Dokument wyznacza kierunki, obszary i zasady tego partnerstwa w przyszłym roku. Zachęcamy do wypowiedzenia się.

W Płocku działa 370 organizacji pozarządowych. Zajmują się wieloma rzeczami, m.in.: dbają o środowisko i bioróżnorodność, opiekują seniorami i osobami chorymi, czuwają nad rozwojem i edukacją dzieci, troszczą o zwierzęta, ułatwiają realizowanie pasji i marzeń. Pomagają też w różnych kryzysach albo organizują czas wolny.

Dzięki organizacjom, stowarzyszeniom czy klubom sportowym dużo się dzieje w naszym mieście. Płocki samorząd wspiera te działania finansowo i organizacyjnie. Co roku ogłaszamy szereg otwartych konkursów ofert na realizację celów z zakresu zdrowia, ekologii, aktywności fizycznej, kultury, ochrony zabytków. Wszystkie służą mieszkańcom i rozwojowi Płocka

– wyjaśnia Marzena Kapuścińska, dyrektorka wydziału kultury i wspierania inicjatyw społecznych.

Pod koniec tego roku i w 2025 roku płocki samorząd planuje ogłosić dwadzieścia konkursów. W programie znajdziemy ich ramowy harmonogram i tematykę. Określono tam także wysokość środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybów pozakonkursowych wynikających z ustawy o pożytku oraz innych ustaw (w tym tzw. małe granty) na 6,5 mln zł.

Konsultacje Programu współpracy rozpoczynają się we wtorek, 9 lipca i potrwają do 17 lipca. Mogą wziąć w nich udział organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i wnioski trzeba zgłaszać na „formularzu zgłaszania uwag”. Można dostarczyć go w formie:

1. papierowej:

a. wysyłając pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, ul. Synagogalna 4, 09-400 Płock (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego)

b. składając osobiście w siedzibie Referatu Wspierania Inicjatyw Społecznych UMP przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku albo w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej 3),

2. elektronicznej poprzez wysłanie dokumentu na adres e-mail centrum.wspolpracy@plock.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *