Gospodarka i społeczeństwo

Są wyniki matur

Już są wyniki matur. Od tego, jak poszło, będzie zależeć, czy maturzyści dostaną się na wymarzone studia. Jak sprawdzić wyniki egzaminów dojrzałości?

Dziś o godz. 8:30 Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła wyniki tegorocznych matur, które odbyły się zarówno w terminie głównym w maju, jak i dodatkowym w czerwcu. By je sprawdzić należy zalogować się do systemu ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), wpisując login i hasło, otrzymane wcześniej od dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego nauczyciela. Można to zrobić także za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Dziś również maturzyści, którzy zdali egzamin dojrzałości, mogą odebrać świadectwo dojrzałości w swoich szkołach, aneksy i zaświadczenia o wynikach. Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, otrzymają informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną

Przypomnijmy, by zdać egzamin maturalny trzeba uzyskać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jeśli maturzysta nie spełnił choć jednego z tych warunków nie zda egzaminu.

Uczniowie, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku na choć jednej z obowiązkowych matur na poziomie podstawowym mogą przystąpić do egzaminów poprawkowych. W tym roku odbędą się one 20-21 sierpnia. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 10 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *