Płock

Woda nie będzie zagrażała już “Siedemdziesiątce”

Na terenie Zespołu Szkół Technicznych trwa budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Dzięki tej inwestycji woda przestanie zalewać najniżej położone kondygnacje budynku popularnej Siedemdziesiątki.

UMP

Dotychczas placówka wykorzystywała kanalizację ogólnospławną, która odprowadzała do kolektorów w al. Kilińskiego zarówno ścieki bytowe, jak i deszczówkę. Gdy zaczynały się intensywne opady, szkolny kolektor stawał się niewydolny i woda zalewała najniższe kondygnacje budynku. Ostatnio stało się tak również w przypadku internatu. A w tych piwnicach są archiwa, sprzęt do utrzymania zieleni.

UMP

W czerwcu miasto rozpoczęło prace nad rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. Jedna i druga powstaje od podstaw.

Planujemy zrobić ok. 230 metrów kanalizacji sanitarnej i 650 metrów kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi o pojemności 59 i 29 metrów sześć. Ten mniejszy już powstał na zielonym terenie szkoły, w pobliżu parkingu dla autobusów przyjeżdżających do ogrodu zoologicznego.

tłumaczy Hubert Woźniak z płockiego ratusza

Wykonawca przenosi się teraz na szkolny parking w sąsiedztwie z budynkami dawnych koszar wojskowych. Ten zbiornik retencyjny będzie powstawać pod nadzorem archeologicznym, ponieważ jego fragment znajdzie się na terenie Zespołu Urbanistyczno – Architektonicznego i Warstw Kulturowych Miasta Płocka.

UMP

Nowa sieć kolektorów deszczowych zapobiegnie podtopieniom terenu szkoły przy ulewnych deszczach, a także wpłynie na zmniejszenie przeciążenia miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Natomiast zbiorniki retencyjne „towarzyszące” kanalizacji deszczowej będą buforem regulującym dopływ deszczówki do miejskiej sieci. Wodę z nich będzie można też wykorzystać do podlewania zieleni, rosnącej wokół szkoły.

Umowa z wykonawcą przewiduje, że prace potrwają sześć miesięcy i zakończą w listopadzie. Niewykluczone jednak, że stanie się to dużo wcześniej. Za wykonanie tej infrastruktury miasto zapłaci prawie 1,85 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *