sobota, 2 grudnia 2023
ORLEN S.A.Płock

Zarząd PKN ORLEN rekomenduje dywidendę na wysokim poziomie

Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2019 r. na poziomie 3 zł na akcję.  Poziom ten odzwierciedla stabilną sytuację finansową Spółki i efekty realizowanych obecnie inwestycji we wszystkich obszarach działalności. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Nasza polityka dywidendowa zakłada systematyczną wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy uzależniona jest od osiąganych wyników, sytuacji makro, sytuacji płynnościowej oraz planów inwestycyjnych Grupy ORLEN. Dobre wyniki finansowe w połączeniu z niskim poziomem zadłużenia Grupy pozwalają na podzielenie się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Dlatego zdecydowaliśmy się zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 3 zł na akcję

– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W 2019 roku Koncern utrzymywał dobrą sytuację finansową. Zadłużenie netto spadło o (-) 3,2 mln PLN (r/r) do poziomu 2,4 mld PLN na koniec 2019 r., a dźwignia finansowa utrzymywała się na bezpiecznym poziomie 6,3%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *