niedziela, 3 grudnia 2023
Komenda Miejska Policji w PłockuPłock

Zmiany w kierownictwie płockiej komendy policji

Dziś rano płoccy policjanci poznali nadkom. Radosława Romanowskiego, który decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu został mianowany na stanowisko pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.

foto KMP w Płocku

Zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych płockiej komendy dotyczą również stanowiska I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu z dniem 17 marca br. pełniącym obowiązki na tym stanowisku został nadkom. Robert Nowakowski, który dotychczas piastował stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.

Obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku powierzone zostały nadkom. Radosławowi Romanowskiemu. Komendant Nowakowski będzie nadzorował pracę pionów dochodzeniowo – śledczych natomiast Komendant Romanowski obejmie pieczą wydziały prewencyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *