poniedziałek, 11 grudnia 2023
Płock

Obrady radnych bez udziału publiczności

Przewodniczący Rady Miasta Płocka Artur Jaroszewski poinformował o organizacji obrad komisji rady i najbliższego posiedzenia plenarnego.

Odpowiadając na zagrożenie epidemiczne, Prezydium Rady Miasta Płocka uzgodniło wraz z Przewodniczącymi Komisji i Klubów przebieg sesji, wyznaczonej na 26 marca, oraz posiedzeń komisji. Przede wszystkim aula ratusza będzie dostępna tylko dla radnych, prezydenta i jego zastępców, skarbnika i sekretarza miasta oraz wybranych pracowników urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

Członkowie Komisji RMP będą pracować zdalnie i mogą spotykać się tylko w sytuacjach pilnych i niezbędnych. Radni pytania do materiałów na komisje i sesję będą zadawać drogą elektroniczną i w taki sposób otrzymają też odpowiedzi. Jeżeli nie będzie to możliwe przed posiedzeniem 26 marca, informacje uzyskają w jego trakcie.

W sesji wezmą udział wyłącznie radni oraz osoby upoważnione przez Prezydenta Płocka – pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za omawiane tematy. Osób obecnych w auli nie będzie więcej niż pięćdziesięcioro. Mieszkańcy, przedstawiciele mediów i rad osiedlowych mogą na żywo śledzić transmisję z posiedzenia. Jest ona dostępna w Internecie poprzez stronę Miasta www.plock.eu oraz na kanale „Sesja Rady Miasta Płocka – transmisja” na YouTube (https://bit.ly/2vvRpPn).

Aby usprawnić przebieg sesji zdecydowano się zrezygnować z kilku punktów w porządku obrad. Radni nie będą składać interpelacji i dlatego nie trzeba będzie udzielać na nie odpowiedzi. Także sprawozdania prezydenta i przewodniczącego rady z pracy między sesjami nie zostaną odczytane. Radni otrzymają je elektronicznie przed posiedzeniem, a interpelacje będą mogli złożyć mailem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *