niedziela, 3 grudnia 2023
Płock

Pomoc dla płockich przedsiębiorców

Miejski Urząd Pracy w Płocku otrzymał 20 mln złotych na realizację nowych tzw. instrumentów rynku pracy w związku z COVID-19. Środki posłużą na niskooprocentowane pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie części kosztów: wynagrodzeń pracowników, prowadzenia działalności gospodarczej i składek ZUS, wynagrodzeń pracowników oraz składek przez okres 3 miesięcy dla organizacji pozarządowych.

Kwota 20 milionów złotych dla płockiego MUP pochodzi z Budżetu Państwa. O środki urząd pracy występuje na bieżąco.

Obecnie MUP realizuje następujące instrumenty rynkuy pracy:

Udzielanie niskooprocentowanej pożyczki – dla mikroprzedsiębiorców, (niskooprocentowana pożyczka do 5000 zł. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Możliwość umorzenia pożyczki pod warunkiem prowadzenia działalności 3 miesiące od udzielenia pozyczki).

Miejski Urząd Pracy w Płocku od 2 kwietnia prowadzi nabór wniosków. (szczegóły na stronie internetowej MUP w Płocku). Do 20 kwietnia wpłynęło już 805 wniosków od mikroprzedsiębiorców. Rozpatrywane są na bieżąco. Pozyczki zostały wypłacone 337 płockim mikroprzedsiębiorcom na kwotę 1.685.000 zł. (w tym 640.000 zł. ze środków którymi MUP dysponował przed przyznaniem 20 milionów zł.)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń przez okres 3 miesięcy dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku obrotów.

  • spadek obrotów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy,
  • spadek obrotów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy,
  • spadek obrotów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Do 20 kwietnia wpłynęło 27 wniosków.  Możliwość realizacji wypłat z przyczyn formalno prawnych będzie możliwa od początku maja, kiedy pracodawcy przedstawią informacje o stanie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia za miesiąc kwiecień.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – dla przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, niezatrudniających pracowników. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku obrotów.W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
  • co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
  • co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeńprzez okres 3 miesięcy dla organizacji pozarządowych.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu spadku przychodów.

  • spadek przychodów o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy,
  • spadek przychodów o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy,
  • spadek przychodów o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 % wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększone o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Zachęcamy płockich przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do składania wniosków w celu uzyskania środków z powyższych instrumentów rynku pracy w związku z trudnościami wywołanymi stanem epidemii. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej MUP: https://mupplock.praca.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *