sobota, 2 grudnia 2023
Powiat PłockiPłock

Zasiłek przedłużony do 3 maja

Rada Ministrów kolejny raz wydłużyła okres, w którym rodzice opiekujący się dziećmi mogą pobierać specjalne świadczenie: dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Żłobki, kluby dziecięce, przedszkola oraz szkoły pozostają zamknięte z powodu COVID-19. Rada Ministrów podjęła decyzję o ponownym przedłużeniu okresu pobierania nowego świadczenia. Tym razem będzie ono dostępne do 3 maja.

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego pracodawcy „Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły”. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny przekazać je natomiast do placówki ZUS. Druk jest dostępny na www.zus.pl.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia i przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Nie ma tutaj znaczenia, czy ubezpieczenie jest obowiązkowe jak w przypadku umowy o pracę, czy też dobrowolne jak dla prowadzących działalność gospodarczą lub pracujących na podstawie umowy zlecenie. Zasiłek przysługuje na równi matce jak i ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego otrzymanie.

Od 26 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Tak jak w przypadku dzieci do lat 8 jest on wypłacony w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu zagrożenia zakażenia koronawirusem. Ubezpieczeni rodzice mają do niego prawo, gdy:

– dziecko jest w wieku do 16 lat i ma orzeczenie o niepełnosprawności,

– dziecko jest w wieku do 18 lat i ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

– dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy przyznają także prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *