piątek, 8 grudnia 2023
PłockWojewódzki Szpital Zespolony w PłockuZdrowie

Na Winiarach kamery, które mierzą temperaturę

Bezpieczeństwo pracowników, lekarzy, personelu, ale i pacjentów jest jednym z podstawowych założeń jakie w ostatnich tygodniach przyświeca w szpitalu na Winiarach. Placówka wprowadziła zakaz odwiedzin chorych, obowiązkowe maseczki, w wejściu mierzona jest temperatura.

Temperaturę dotychczas, przy wejściu do szpitala mierzyli strażacy ochotnicy. Pełnili dyżury przy wejściu do placówki. Teraz to się zmieni. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku zamontowano specjalne kamery termowizyjne, które będą „sprawdzały temperaturę”.

To jeden z elementów, który ma usprawnić działania związane z bezpieczeństwem. Środki na zakup niezbędnego sprzętu pochodzą z RPO WM na lata 2014 – 20. Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *